xs
xsm
sm
md
lg

พิษบัตรสนเท่ห์! ปมเด้ง “หมอชาญชัย” เข้ากรุ เปิดทาง “กลุ่มแพทย์ชนบท” คุม รพ.ขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มแพทย์ชนบท คุม รพ.ขอนแก่น “หมอเกรียงศักดิ์” เป็นรักษาการ ผอ. ขณะที่ “หมอชาญชัย” ถูกเด้ง ถูกสอบจากบัตรสนเท่ห์ กล่าวหาว่าเรียกรับเงินบริษัทยาทั้งที่ปฏิเสธ แต่พบกรรมการสอบ “หมอสุเทพ” ก็มาจากกลุ่มแพทย์ชนบท

รายงาน

กรณีที่ นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งให้ นายแพทย์ ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ไปปฏิบัติราชการ กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และให้ นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในแวดวงสาธารณสุขจำนวนมาก

เพราะก่อนหน้านี้ นายแพทย์ ชาญชัย ถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หลังมีบัตรสนเท่ห์ส่งไปร้องเรียนถึงกระทรวงสาธารณสุขว่า นพ.ชาญชัย มีพฤติการณ์เรียกรับเงิน 5 เปอร์เซ็นต์จากบริษัทยา เมื่อปลายปี 2562 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น ออกมาเคลื่อนไหวขอความเป็นธรรม เพราะเป็นการกลั่นแกล้งกันภายในองค์กร เนื่องจากบัตรสนเท่ห์ที่ร้องไปไม่ระบุชื่อ และเอกสารหลักฐานที่ผู้อำนวยการยื่นประกอบคำชี้แจงก็ไม่พบว่ามีการทุจริตแต่อย่างใด

นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เป็นประธานชมรมแพทย์ชนบท ผูกขาดนานหลายปี เป็นที่วิจารณ์ว่าผลักดันให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนได้ตำแหน่งซี 9 เพิ่มค่าตอบแทนเบี้ยงเลี้ยงเหมาจ่าย ร่วมกับนายแพทย์ ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะนั้น ออกระเบียบนำเงินบำรุงมาจ่ายได้ และปรับระเบียบให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สามารถสมัครเรียนหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขระดับสูง (นบส.) สำหรับขึ้นผู้บริหารระดับรองอธิบดีได้

นอกจากนี้ ยังเป็นที่วิจารณ์ว่า นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เคยออกมาโจมตี นายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะนั้น ที่ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายและการบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกล่าวหาว่าเพื่อชนกับทีมที่ปรึกษาของนายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้น ที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มก๊วนของหน่วยงานตระกูล ส. และกลุ่มแพทย์ชนบท

ความขัดแย้งภายในโรงพยาบาลขอนแก่น เกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข โยกย้ายนายแพทย์ ชาญชัย แทนที่ด้วยนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ซึ่งย้ายจากโรงพยาบาลชุมแพ มายังโรงพยาบาลขอนแก่น ทำให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ออกมาเคลื่อนไหวประท้วงคำสั่งย้ายแบบกะทันหัน ทั้งๆ ที่โดยปกติผู้อำนวยการจะครบวาระทุก 4 ปี แต่ที่ผ่านมา การโยกย้ายผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขรวดเร็วผิดปกติ

ที่ผ่านมา โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลของรัฐที่ประสบปัญหาขาดทุนกว่า 200 ล้านบาท จน นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม ต้องออกมาวิ่งการกุศลหาเงินช่วยเหลือ นายแพทย์ ชาญชัย ได้มาช่วยบริหารงานจากเคยขาดทุนก็มีสภาพคล่องมากขึ้น และมีเงินบำรุงคงเหลือกว่า 200 ล้านบาท แต่พบว่ามีคำสั่งโยกย้ายกะทันหัน คนในองค์กรจึงได้รวมตัวคัดค้านการโยกย้าย เพื่อที่อนาคตจะได้ไม่เกิดขึ้นอีก และจะได้ทำงานได้เต็มที่ตามแผนงานที่วางไว้

หลัง นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นไม่นาน ก็มีคำสั่งใหม่ให้ไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และให้ นายแพทย์ ชาญชัย กลับมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นตามเดิม

อย่างไรก็ตาม บัตรสนเท่ห์ซึ่งเป็นต้นตอในการโยกย้ายครั้งนี้ ใช้สรรพนามเพียงว่า “ข้าราชการเกษียณโรงพยาบาลขอนแก่น” กล่าวหาว่า นายแพทย์ ชาญชัย เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้าร้อยละ 5 เข้าบัญชีกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่น ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทั้งที่นายแพทย์ ชาญชัย ไม่ได้เรียกรับเงิน แต่ปฏิเสธรับเงินจากบริษัทยาที่เอามาให้ส่วนตัว โดยให้บริจาคเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่นแทน และออกใบเสร็จถูกต้อง

ถึงกระนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ออกคำสั่งห้ามโรงพยาบาลรับเปอร์เซ็นต์ค่าจัดซื้อยาเข้าเป็นเงินบำรุงโรงพยาบาล สวนทางกับเจตนาของนายแพทย์ ชาญชัย ที่ไม่ต้องการรับเงิน นอกจากนี้ ยังพบว่ากรรมการที่มาสอบสวนเรื่องนี้ คื อนายแพทย์ สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการเขต 6 เคยเป็นกรรมการชมรมแพทย์ชนบท ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับนายแพทย์ ชาญชัย โดยตรง จึงเตรียมส่งหนังสือคัดค้านการตั้งคณะกรรมการไปยังกระทรวงสาธารณสุข ให้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งใหม่ต่อไป

ขณะที่กลุ่มคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลขอนแก่น ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องนายแพทย์ ชาญชัย ทั้งการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้กับนายแพทย์ ชาญชัย เพราะเชื่อว่ากระบวนการตรวจสอบนายแพทย์ ชาญชัย มีความไม่เป็นธรรม อีกทั้งเป็นการกลั่นแกล้งกันภายในองค์กร เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่นายแพทย์ ชาญชัย เข้ามาบริหารงาน เป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นทุกคน


กำลังโหลดความคิดเห็น...