xs
xsm
sm
md
lg

สั่งย้าย ผอ.รพ.ขอนแก่นเข้ากระทรวงฯ “หมอเกรียงศักดิ์” ได้นั่งแทนสมใจอยาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - สั่งย้ายด่วน! “นพ.ชาญชัย” ผอ.รพ.ขอนแก่น เข้าไปตบยุงในกระทรวงสาธารณสุขด้วยข้อกล่าวหารับเงินส่วนต่างจากบริษัทยา และเป็นไปตามคาด “หมอเกรียงศักดิ์” ได้ย้ายไปนั่งแทนสมใจอยากผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ำวันนี้ (1 มิ.ย.) เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงหนังสือเวียนทั่วไป เป็นคำสั่งให้นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ไปปฏิบัติราชการ กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และให้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ลงชื่อนายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ภายหลังข่าวแพร่สะพัดออกไป ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ขอยืนยันข้อมูลจากนายแพทย์ชาญชัย โดยนายแพทย์ชาญชัยให้สัมภาษณ์ว่า ตนยังไม่เห็นคำสั่งย้ายดังกล่างอย่างเป็นทางการ แต่อย่างไรก็ตาม ตนพร้อมย้ายปฏิบัติตามคำสั่ง แต่อาจจะกระทต่อขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนั้น อยากให้ผู้มีจิตศรัทธาเชื่อมั่นในความโปร่งใสของโรงพยาบาลขอนแก่น เงินที่ได้รับบริจาคมานั้นนำไปพัฒนาโรงพยาบาลทั้งหมด


ในโอกาสนี้ตนขอชี้แจงอีกครั้งว่า กรณีการร้องเรียนที่กล่าวหาว่าโรงพยาบาลขอนแก่นรับเงิน 5% จากบริษัทยาช่วงเดือนมีนาคม 61 - ตุลาคม 61 นั้นไม่เป็นความจริง การเงินได้สรุปบัญชีและระบุว่าเป็นเงินบริจาค บัญชีนี้เปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ในเรื่องการตรวจสอบขณะนี้ตนได้ยื่นเรื่องขอให้เปลี่ยนตัวคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงแล้ว และขอเอกสารที่สืบข้อเท็จของตน

นอกจากนี้ ตนได้ไปให้ปากคำแล้วเช่นกัน พร้อมกับให้ปากคำเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ทั้งนี้ตนเห็นว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการควรให้ตัวแทนบริษัทยามาให้ปากคำด้วย


สำหรับหนังสือคำสั่งย้ายดังกล่าว ลงนามโดยนายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยมีผู้ร้องเรียนกล่าวหา นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ประเภทอำนวยการระดับสูง โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ว่ามีพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวง ประกอบกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1161/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วพบว่ามีมูลที่ควรกล่าวหา และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่ามีพฤติกรรมข่มขู่ จูงใจให้เกิดพยานหลักฐานที่เป็นเท็จจึงเห็นควรให้ย้ายออกจากโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้การดำเนินการสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรคและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามกระบวนการทางกฎหมาย และไม่เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานราชการที่ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง


ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 165 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ จึงให้ข้าราชการจำนวน 1 ราย ไปปฏิบัติราชการทางส่วนราชการอื่น โดยให้เบิกจ่ายเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงต่อไปดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...