xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรชาวนนทบุรีและกทม. ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย ทรงให้ความสำคัญและทรงตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนจังหวัดปริมณฑล ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 3,792 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รวม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางกรวย จำนวน 1,525 ครัวเรือน อำเภอบางบัวทอง จำนวน 1,135 ครัวเรือน และอำเภอไทรน้อย จำนวน 1,132 ครัวเรือน อาทิ ชุมชนวัดสิงห์ ชุมชนวัดอุบลวนาราม(วัดบัว) ชุมชนปากคลองห้าร้อยริมคลองพระพิมล ชุมชนวัดบางไผ่ และชุมชนเทศบาลไทรน้อย กับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ เขตสวนหลวง เขตราชเทวี เขตคลองสาน เขตคลองสามวา เขตธนบุรี เขตสะพานสูง เขตตลิ่งชัน และเขตวัฒนา อาทิ ชุมชนครัวเหนือ ชุมชนหลังสวนสมเด็จย่า ชุมชนวัดอินทราราม ชุมชนแออัดริมทางรถไฟตลิ่งชัน และชุมชนมาชิน เป็นต้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำงานโรงงาน เกษตรกร ค้าขายในชุมชน รับจ้างรายวันทั่วไป ขับรถแท็กซี่ ขับรถ จักรยานยนต์รับจ้าง เก็บของเก่าขาย มีรายได้ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบกับการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) รวม

ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วกว่า 136,413 ถุง และชุมชนในจังหวัดปริมณฑลอีกราว 30,813 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณา และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใย และทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนทุกหมู่เหล่า
กำลังโหลดความคิดเห็น