xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ใน 34 ชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมา

โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 7,776 ถุง ไปมอบแก่ประชาชน รวม 34 ชุมชน ใน 14 เขต ได้แก่เขตธนบุรี เขตลาดกระบัง เขตสายไหม เขตบางนา เขตตลิ่งชัน เขตประเวศ เขตทวีวัฒนา เขตดินแดง เขตยานนาวา เขตคลองสามวา เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง เขตบางเขน และ เขตจอมทอง อาทิ ชุมชนมะนาวหวาน ชุมชนวัดดาวคะนอง ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ชุมชนเลียบทางด่วนบางนา ชุมชนท่านเลี่ยม ชุมชนใต้ทางด่วนดินแดง ชุมชนช่องลม ชุมชนตลาดลาดบัวขาว ชุมชนซอยอ่อนนุช 14 และ ซอยอ่อนนุช 86 ชุมชนคลองหัวหมาก ชุมชนวัดทองเจ้า ชุมชนนิมิตใหม่เมืองมิน ชุมชนริมทางรถไฟตะวันตก ชุมชนสหกรณ์เคหสถานริมคลองพ้ฒนา ชุมชนสหกรณ์เคหสถานเลียบคลองสามัคคี และชุมชนศิลปะเดช เป็นต้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ขับรถรับจ้าง ขับวินรถจักรยานยนต์ แม่บ้าน เก็บของเก่าขาย มีรายได้ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบกับการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5-17 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ รวม 659 ชุมชน รวมถุงพระราชทาน 130,368 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณา และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น ที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าและไม่ทรงทอดทิ้งประชาชน