xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวบิดเบือน! มหาดไทยสำรวจข้อมูลช่วยผู้ไม่ได้รับ 5,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบ กรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ เรื่อง “มหาดไทย ออกแบบฟอร์มสำหรับผู้ไม่ได้รับ 5,000 บาท กระจายผ่านผู้ใหญ่บ้าน กำนัน” นั้น พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน

วันที่ 16 เม.ย. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ เรื่องมหาดไทย ออกแบบฟอร์มสำหรับผู้ไม่ได้รับ 5,000 บาท กระจายผ่านผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ เรื่อง “มหาดไทย ออกแบบฟอร์มสำหรับผู้ไม่ได้รับ 5,000 บาท กระจายผ่านผู้ใหญ่บ้าน กำนัน” ทางสำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ประกอบการพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

โดยการสำรวจข้อมูลดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบแจ้งรายการความช่วยเหลือที่ต้องการได้ถึง 15 รายการ โดยเรียงลำดับความต้องการจากมากไปน้อย (จาก 1-15) ไม่ใช่การเลือกเพียงรายการเดียวตามที่กล่าวอ้าง และการสำรวจข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ของกระทรวงการคลังแต่อย่างใด

ตามที่เข้าใจกันว่า สามารถกรอกข้อมูลขอรับการช่วยเหลือได้เพียงข้อเดียว และแบบฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาเงิน 5,000 บาท จึงไม่มีมูลความจริง

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และสามารถติดตามข่าวสาร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ที่เว็บไซต์ multi.dopa.go.th/secofdopa/ หรือ โทร.0-2222-8887 หรือ 0-2226-2810


กำลังโหลดความคิดเห็น