xs
xsm
sm
md
lg

สำเร็จแล้ว ชุดทดสอบ“โควิด-19” สะดวกรวดเร็ว ผลงานเภสัช จุฬาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จุฬาฯ พัฒนา Chula COVID-19 Strip Test ชุดตรวจผลเลือดเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น ด้วยวิธีที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว รู้ผลใน 15 นาที พร้อมให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯวันนี้ (26 มี.ค.) ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาบลัย ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 เปิดเผยว่า Chula COVID-19 Strip Test ใช้วิธีทดสอบด้วยการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว จึงทำให้ในการตรวจวินิจฉัยมีความปลอดภัย ไม่ต้องใกล้ชิดกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตาม Chula COVID-19 Strip Test ไม่ได้นำมาทดแทนการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีมาตรฐาน แต่หวังว่าชุดทดสอบนี้จะช่วยแบ่งเบาจำนวนคนไข้ที่ต้องมารับบริการตรวจที่โรงพยาบาลจำนวนมาก ถ้ามีผลเลือดเป็น Negative และไม่มีความเสี่ยง ก็จะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล

Chula COVID-19 Strip Test เป็นชุดทดสอบที่คิดค้นโดยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ การทดสอบอาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันร่างกาย (Serology Test) ซึ่งเป็นการตรวจหาแอนติบอดี (IgG & IgM) ในเลือด ซีรัม หรือพลาสมา ใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีในการตรวจวินิจฉัยเพื่อคัดกรองเบื้องต้น สามารถตรวจได้ที่จุดให้บริการผู้ป่วย


ผู้สนใจเข้ารับการตรวจด้วย Chula COVID-19 Strip Test เริ่มต้นจากการลงทะเบียนทางออนไลน์ผ่าน Application ที่ http://covid19.thaitechstartup.org/ เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ หากมีความเสี่ยงมากหรือปานกลาง จะได้รับการแจ้งนัดหมายให้มารับบริการที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ซึ่งจะมีการจัดลำดับการให้บริการและวิธีเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการสุขภาพฯ อย่างปลอดภัยตามมาตรการ Social Distancing รวมทั้งมีระบบรองรับในการให้คำปรึกษา ในกรณีที่มีผลการตรวจเลือดเป็น Positive (ติดเชื้อ) ก็จะมีช่องทางที่รวดเร็วในการส่งไปตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันอีกครั้งที่โรงพยาบาลต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...