xs
xsm
sm
md
lg

“สคบ.” ประกาศ พบร้านค้าออนไลน์ขาย หน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ เกินราคา สั่งระงับกว่า 35,000 รายการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สคบ.” โพสต์มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีร้านค้าตามเว็บไซต์ขายของออนไลน์ พบมีการขายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล ขายเกินราคา-ไม่ได้คุณภาพ ล่าสุด สั่งระงับแล้ว 35,000 รายการ

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. เพจ “กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สคบ.” โพสต์ข้อความมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีร้านค้าตามเว็บไซต์ขายของออนไลน์ พบมีการขายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล ไม่ได้คุณภาพ และขายเกินราคาเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรม โดยระบุข้อความกล่าวว่า

“เรื่อง การติดตามสอดส่องการจำหน่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล และชนิดน้ำ ด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ไปยังหลายพื้นที่ ทำให้ราคาหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ชนิดเจล และชนิดน้ำ มีการปรับราคาสูงขึ้น อันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรม และเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการจำหน่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล และชนิดน้ำ ที่ไม่ได้คุณภาพ โดยมีแอลกอฮอล์ที่เป็นส่วนประกอบ ต่ำกว่า 70% รวมถึงแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของเมทานอลหรือ เมทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งห้ามนำมาใช้กับร่างกายและอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ ตลาดแบบตรงปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด จึงขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบการตั้งราคาและการโฆษณาของร้านค้าในแพลตฟอร์ม และดำเนินการกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือให้เป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการโดยทันที

ล่าสุด บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งข้อมูลให้ สคบ. รับทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการระงับการขายหน้ากากอนามัย ที่มีราคาสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด จำนวน 35,000 รายการ หากมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป”

อย่างไรก็ตาม เมทิลแอลกอฮอล์ หรือ เมทานอล เป็นแอลกอฮอล์ชนิดใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรม มีราคาถูก ไม่สามารถนำมาใช้กับมนุษย์ เพราะมีความเป็นพิษสูง ดูดซึมทางผิวหนังได้ด้วย ส่วนเอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอทานอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในทางการแพทย์จะมีสีฟ้า
กำลังโหลดความคิดเห็น...