xs
xsm
sm
md
lg

นักวิทย์จีนเผย "โคโรนา" แพร่เร็ว สังเกตยาก บางรายอาการน้อยไม่มีไข้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นักวิทย์จีนเผย "โคโรนาสายพันธุ์ใหม่" แพร่เร็ว สังเกตยาก เหตุบางรายมีอาการเพียงเล็กน้อย ไม่มีไข้ ทำให้การป้องกันทำได้ยาก เร่งคิดค้นยาใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

ปักกิ่ง, 27 ม.ค. (ซินหัว) - กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนกําลังดําเนินการวิจัยเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างทันท่วงที พร้อมสนับสนุนการวางกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยนักวิจัยทีมนี้ประกอบไปด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิต วิศวกรรมจีน (CAE)

หวังเฉิน รองประธานสถาบันฯ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่า “เนื่องจากขณะนี้เชื้อไวรัสระบาดรวดเร็วยิ่งขึ้น เราจึงควร เข้าใจกฎของการแพร่เชื้อและการเกิดโรคโดยเร็วที่สุด อันเป็นสิ่งสําคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรค”

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ ขณะที่จํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่าง รวดเร็ว ผู้ป่วยบางรายก็มีอาการเพียงเล็กน้อยและบางรายก็ไม่มีใข้ ทําให้การระบุตัวผู้ป่วยหรือป้องกันการติดต่อนั้น ทําได้ยาก

หวังระบุว่า สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนได้เริ่มวิจัยเกี่ยวกับต้นตอและวิธีการแพร่ระบาดของไวรัส ส่วนนัก วิทยาศาสตร์กําลังศึกษาลักษณะทางชีวภาพของไวรัส รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อประเมินศักยภาพใน การแพร่เชื้อและการก่อโรคของไวรัสตัวนี้

นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังทําการทดลองเพื่อคิดค้นยาใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ผลการ ทดลองออกมาได้ในเร็ววันนี้ โดยยาชนิดที่มีประสิทธิภาพจะถูกนําไปทดลองทางการแพทย์ต่อไป

อนึ่ง นักวิจัยยังอยู่ระหว่างการประเมินผลการใช้เซรุ่มบําบัดโรคสําหรับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักฟื้น และพัฒนาสารภูมิ ต้านทานชนิดลบล้างฤทธิ์ (neutralizing antibodies) เพื่อแสวงหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ พัฒนาวัคซีน


กำลังโหลดความคิดเห็น...