xs
xsm
sm
md
lg

สถานทูตประจำปักกิ่งเตือนคนไทยระวัง “ไวรัสอู่ฮั่น” เผยยอดติดเชื้อพุ่ง 830 ราย เฝ้าสังเกตอาการกว่า 8 พันคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานทูตประจำกรุงปักกิ่งเตือนคนไทยระวัง “ไวรัสอู่ฮั่น” หากมีเหตุฉุกเฉินติดต่อสถานทูตได้ทันที พร้อมเผยยอดติดเชื้อพุ่ง 830 ราย เสียชีวิต 25 ราย เฝ้าสังเกตอาการอีก 8,420 ราย

วันนี้ (24 ม.ค. 63) สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง ออกประกาศเรื่อง การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

มีรายละเอียดว่า ...

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุขแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (National Health Commission of the People's Republic of China) ได้ประกาศยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019-nCoV (MrtId:#ff) (สถานะ ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 24.00 น.) ทั่วทั้งประเทศจํานวนทั้งสิ้น 830 ราย ในจํานวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 177 ราย เสียชีวิต 25 ราย นอกจากนี้ยังมีบุคคล 9,507 รายที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ได้เข้ารับการสังเกตอาการแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ไม่ได้ติดเชื้อไวรัส 2019-nCoV จํานวน 1,087 ราย และมีบุคคลที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและเฝ้าสังเกตอาการจํานวน 8,420 ราย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. รัฐบาลจีนได้ประกาศระงับระบบคมนาคมสาธารณะ ที่จะออกจากนครอู่ฮั่น ได้แก่ เครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือ รวมถึงปิดทางหลวงระหว่างเมือง และขอความร่วมมือ ไม่ให้ประชาชนเดินทางออกจากนครอู่ฮั่นหากไม่มีความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้ง ดังนี้

1. ขอให้ชาวไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในนครอู่ฮั่นและพื้นที่ใกล้เคียง ติดตามและปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงานทางการของจีนอย่างเคร่งครัด โดยเพิ่มความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รักษาร่างกายให้อบอุ่นเสมอ และหากมีอาการเริ่มป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก หายใจติดขัด ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการโดยทันที

2. ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างใกล้ชิด โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุขแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ http://www.nhs.gov.cn/wjw/index.shtml

3. ขอให้ชาวไทยที่พํานักอาศัยอยู่ในนครอู่ฮั่นหรือมณฑลหูเป่ยในขณะนี้ โปรดลงทะเบียนแจ้งชื่อ และข้อมูลการติดต่อ โดยสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างของประกาศฉบับนี้หรือผ่านเว็บไซต์ http://thaiconsulpek.nikecrm.com/UPIYCSG เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ในกรณีเกิดสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน

4. กรณีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 157-2731-2531

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน




กำลังโหลดความคิดเห็น