xs
xsm
sm
md
lg

ดีเดย์ 24 ธ.ค.นี้ 4 ส 10 สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีสานเสวนา “การจัดการความขัดแย้งในครอบครัวจากระบบการศึกษาไทยสู่สังคมสันติสุข “หยุดปัญหาความแตกร้าวระหว่างผู้ปกครอง ลูก และครู”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นักศึกษาภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 10 หรือ (4 ส รุ่น 10) สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญประชาชน และผู้สนใจ ร่วมงานเวทีสานเสวนา “การจัดการความขัดแย้งในครอบครัวจากระบบการศึกษาไทยสู่สังคมสันติสุข” เวลา 13.30-17.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม ที่ห้องประชุม Grandstep C asean ชั้น 10 CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อร่วมศึกษาปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างพ่อ แม่ ครู และนักเรียน ที่มีต่อระบบการศึกษาไทย

อีกทั้งยังศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสันติสุขในครอบครัวจากผลของระบบการศึกษาไทย และปิดท้ายด้วยข้อเสนอรูปแบบการเสริมสร้างสันติสุขในครอบครัวจากผลของระบบการศึกษาไทย

โดยมีวิทยากรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1. รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ประธานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ. 2. นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต 3. ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4. คุณพิภพ ธงชัย มูลนิธิเด็ก 5. คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผจก มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
6. ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เครือข่ายภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) 7. คุณอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ผู้แทนพรรคการเมือง
8. คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ผู้แทนพรรคการเมือง 9. คุณธิดา พิทักษ์สินสุข สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
10. คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการการบริหารสถาบันรักลูกกรุ๊ป และ 11. คุณสุภาพิชญ ไชยดิษฐ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น...