xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแล้ว! นิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๖

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ปฐมฤกษ์รอบสื่อมวลชน ที่อาคารนวภูมินทร์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมเปิดให้ประชานเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 2-31 สิงหาคม นี้

วันนี้ (3 ส.ค.) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมธงไตรรงค์ธำรงไทย เปิดเข้าชมนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย รอบสื่อมวลชน ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ตามที่มติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงประจำชาติไทย อันเป็นความภาคภูมิใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งในปีนี้ทางคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรมธงไตรรงค์ ธำรงไทย ได้เห็นชอบ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวชิราวุธวิทยาลัย จัดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย โดยนิทรรศการมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาการกำเนิดธงไตรรงค์และพัฒนาการของธงชาติไทย ความหมายของสีต่างๆ บนธงชาติ ธงสำคัญของชาติ ข้อปฏิบัติต่างๆ ต่อธงชาติไทย วิธีการใช้ การชัก การประดับธงชาติในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการฝึกอบรมนักเรียนวชิราวุธให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความรู้และมีความสามารถถ่ายทอดเรื่งราวเกี่ยวกับธงชาติไทยได้อย่างถูกต้องและทำหน้าที่เป็นยุวมัคคุเทศก์ บรรยายตลอดนิทรรศการ อีกทั้งยังมีสิ่งของสำคัญเกี่ยวกับธงชาติไทยมาจัดแสดง อาทิ ธงช้าง อายุกว่า 100 ปี และพระราชบัญญัติธงฉบับแรกของประเทศไทย จากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย หุ่นขี้ผึ้งจำลองทหารไทย ที่ไปราชการสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ขนาดเท่าตัวจริง พร้อมธงไชยเฉลิมพลทหารอาสาสงครามโลกจำลอง ที่มีพื้นธงเป็นธงไตรรงค์

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม (ยกเว้นวันพุธ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-15.00 น. และ (ยกเว้นวันศุกร์ที่ 10 และ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม)กำลังโหลดความคิดเห็น