xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กเต่า” จับมือเอกชนนำร่องพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 ผู้พิทักษ์ป่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ช่วยคนดีผู้ปิดทองหลังพระ “บิ๊กเต่า” พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ้งใจลูกน้อง แม้จะลำบากแต่ไม่เคยบ่น จับมือเอกชนหาทุนช่วยซ่อมแซมบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิทักษ์ป่า นำร่อง 7 เจ้าหน้าที่ต้นแบบอ่านประวัติชีวิตบ้านๆ แต่เสียสละของพวกเขา

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับความช่วยแหลือจำนวน 4 ราย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก จำนวน 1 ราย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นาย กิ๊ก วงค์ษาสุข เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2525 อายุ 35 ปี บิดา ชื่อ นายชื่น วงค์ษาสุข มารดา นาง จุ่ม วงค์ษาสุข (เสียชีวิต) ที่อยู่เดิม อาศัยอยู่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้มาอยู่ที่ บ้านสะพานหินพัฒนา เลขที่ 85/1 ม.10 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ได้ประมาณ 10 ปี โดยมีญาติและพี่ชาย มาอยู่ก่อน ภรรยาชื่อ นางสาว บี จะฟ๊ะ อายุ 27 ปี มีลูกสาว 2 คน คือ เด็กหญิง วิมลสิริ วงค์ษาสุข อายุ 10 ปี เรียนอยู่ที่โรงเรียน บ้านสะพานหิน ชัน ป.5 เด็กหญิง กวินตรา วงค์ษาสุข อายุ 1 ปี ประวัติการศึกษาการศึกษา จบ ชั้น ป.6 (กศน) เริ่มปฏิบัติงาน ที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ พนักงานจ้างเหมา (สายตรวจ) ประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

2. นายวิบูลย์ ทองคำ พนักงานจ้างเหมา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ จซ.2 (ผางาม) อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 มีนาคม 2558 เงินเดือน 9,000 บาท จำนวนบุคคลครอบครัว 5 คน เป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งนายวิบูลย์ ทองคำ ได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำให้กะโหลกศีรษะร้าว กระดูกไหปลาร้าข้างขวาหัก ซี่โครงหัก มีบาดแผลบริเวณใบหน้าและลำตัว ปัจจุบันยังคงรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายวิบูลย์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ โดยเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เป็นบุคคลตัวอย่างในการดูแลรับผิดชอบครอบครัวซึ่งมีบุพการีอายุ 82 ปี ภรรยา และบุตร ธิดาอีก 2 คน ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมในการได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง

3. นายอมร ดวงวิชัยบุรี อายุ 47 ปี ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน จุดสกัด (แม่เติน) อุทยานแห่งชาติดอยจง ที่อยู่บ้านเลขที่ 14/1 หมู่6 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง อายุงาน 4 ปี 7 เดือน อัตราเงินเดือน 9,000 บาท จบการศึกษา ชั้น ป.6 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบิดามารดา

4. นายพิพัฒน์ กาเงิน อายุ 40 ปี เกิดวันที่ 30 มีนาคม 2521 ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า อายุงาน 15 ปี บรรจุเป็นพนักงานราชการปี พ.ศ. 2555 เงินเดือนค่าตอบแทน 14,300 บาท ที่อยู่ 69 บ้านสบแหง ม.1 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนบุคคลในครอบครัวที่ต้องดูแล จำนวน 8 คน จำแนกดังนี้ 1. พ่อตา 2. แม่ยาย 3. ภรรยา 4. บุตรชายคนโต กำลังศึกษาชั้น ม.2 (ได้รับทุน SCG ถึงระดับปริญญาตรี) 5. บุตรชายคนเล็ก ชั้นอนุบาล 2 6. น้องชายภรรยา 7. น้องชายภรรยา 8. ลูกของพี่ชายภรรยา

5. นายคนึง มาเชาสวน พนักงานพิทักษ์ป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.2 (น้ำตกแก่งโสภา) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก

6. นายสมบูรณ์ หมั้นเฟื่อง พนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติแม่ปิง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 เชียงใหม่ สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2517 อายุ 44 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน 51/50 หมู่ 9 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำเร็จการศึกษาสูงสุด ม.3 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม บิดา นายสุนทร หมั้นเฟื่อง มารดา นางบัวนำ หมั้นเฟื่อง ปัจจุบันปฏิบัติงาน สังกัด อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตำแหน่ง บุคคลภาคนอกช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงปัจจุบัน ร่วมเป็นระยะเวลา 8 ปี 6 เดือน 4 วัน

7. นายเกียรติ์ศักดิ์ ปาเวียงมูล พนักงานสายตรวจ ปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติตะไคร้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนาพุทธ เกิดวันที่ 5 มีนาคม 2535 อายุ 26 ปีสัญชาติ ไทย ที่อยู่ปัจจุบัน 41/4 หมู่ 1 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จกาศึกษาสูงสุดจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยอำเภอแม่ออน ได้รับวุฒิการศึกษา มัธยมปลาย (ม.6) บิดา นายจรัญ ปาเวียงมูล มารดา นางก่อง วปาเวียงมูล ปัจจุบันปฏิบัติงานสังกัด อุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงปัจจุบัน ร่วมเป็นระยะเวลา 9 ปี 5 เดือน 2 วัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...