xs
xsm
sm
md
lg

ครบรอบ 40 ปี ราตรีกุหลาบนนท์ พล.อ.สุรยุทธ์ ประธานเปิดงาน โล่เชิดชูเกียรติครู-ศิษย์เก่าดีเด่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


MGR Online – พล.อ.สุรยุทธ์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันครบรอบ 40 ปี ราตรีกุหลาบนนท์ “กุหลาบคืนสวน” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติครูและศิษย์เก่าดีเด่น

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 30 มี.ค.61 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถนนติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ครบ 40 ปี “กุหลาบคืนสวน” โดยมี ดร.โพยม จันทร์น้อย ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมกับ 6 องค์กรหลัก คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานดังกล่าว

เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก่อตั้งมาครบ 40 ปี และรำลึกถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้ง อันเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในเกียรติยศของสถาบัน ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างครู ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรหลัก และผู้ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเปรียบเสมือน “ดอกกุหลาบคืนสวน”

สำหรับการจัดงานในภาคเช้าเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรอบ 40 ปี จากนั้นงานในภาคค่ำเป็นการแสดงของวงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี พิธีคารวะครูอาวุโส พิธีมอบโล่ครูและศิษย์เก่าดีเด่น จากนั้นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมชมวีดิทัศน์ 40 ปี และการแสดงชุดตำนานสวนนนท์ รำวงลีลาศ การแสดงโปงลาง ประกาศรางวัลจากหางบัตร วงตนตรี SKN BAND จากทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษา (ปัจจุบัน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้รับบริจาคที่ดิน จากนายผาสุก และนางเง็ก มณีจักร สองสามีภรรยา คหบดีชาวอำเภอปากเกร็ด ที่มีความประสงค์ให้สร้างโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย บนพื้นที่ดังกล่าว จึงเกิดการประสานงานจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2521 เดิมให้ชื่อไว้ว่า “โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (ผาสุก มณีจักร)” และมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน จนถึงปลายปีถัดมา จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และในปีเดียวกัน นางอัมพา แสนทวีสุข ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก และเลื่อนฐานะขึ้นเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนฯ ในเวลาต่อมา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารเรียน “สธ 1, สธ 2 และ สธ 3” เมื่อกลางปี พ.ศ. 2525 และปลายปี พ.ศ. 2529 ตามลำดับ รวมทั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อกลางปี พ.ศ. 2555 ตลอดจนโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารเรียน “สธ 4” และอาคารหอประชุม “สิรินธราลัย” ด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2532, 2544 และในปี พ.ศ. 2541

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวว่า ตนมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ขอชื่นชมในความสำเร็จของโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งถือเป็นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย แห่งที่ 2 ตนภูมิใจในบุคลากรทุกคนที่ร่วมสมกันพัฒนาโรงเรียน สร้างคนดีสู่สังคมและประเทศชาติ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนให้งานครบรอบ 40 ปี ราตรีกุหลาบนนท์ ผ่านพ้นไปได้ดี

กำลังโหลดความคิดเห็น...