xs
xsm
sm
md
lg

“ทำอย่างไรให้ ปชช.หายโง่”! วิจารณ์ยับหนังสือราชการ จ.ขอนแก่น ใช้คำดูแคลนชาวบ้านรุนแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


หนังสือราชการเรียกประชุมเพื่อต้อนรับนายกฯ ลงนามโดยรองผู้ว่าฯขอนแก่น ใช้ชื่อภารกิจ “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่” ภายหลังออกเอกสารใหม่เปลี่ยนเป็น “ทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้ความเท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง” โลกออนไลน์แห่แชร์พร้อมวิจารณ์ยับ ข้าราชการเหยียดหยามประชาชนขนาดนี้เชียวหรือ ?

วันนี้ (17 มี.ค.) ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เอกสารราชการ ที่ลงนามโดย นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ออกเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2561

รายละเอียดในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะเดินทางการประชุมสัญจร และลงพื้นที่จัดหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการนี้ จังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายภารกิจให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกันดำเนินการในภารกิจ “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่”

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ และได้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมในวันอังคารที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ภายหลังได้มีหนังสืออีกฉบับออกมาเพื่อแก้ไขฉบับแรก ออกเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 โดยระบุว่า ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งเชิญประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 13 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยจังหวัดขอนแก่น ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานสาธารณสุข ร่วมกันดำเนินการในภาพกิจด้านการศึกษา นั้น

เนื่องจากหนังสือดังกล่าว มีถ้อยคำทีไม่เหมาะสมทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่าน หรือผู้ท่านร่วมประชุมเพื่อรว่วมหารือแนวทางในการดำเนินการในภารกิจ “ทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้ความเท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นกำลังโหลดความคิดเห็น