xs
xsm
sm
md
lg

เผยรถไฟปรับอากาศ “กรุงเทพ-พัทยา-พลูตาหลวง” ค่าโดยสาร 170 บาท มีเฉพาะเสาร์-อาทิตย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


การรถไฟฯ เผยค่าโดยสารอัตราพิเศษ ขบวนรถพิเศษ 997/998 กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง เป็นรถไฟดีเซลรางปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ศรีราชาและพัทยา คิด 170 บาท มีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รถออก 06.45 น. เที่ยวกลับออกจากพลูตาหลวง อ.สัตหีบ 15.50 น. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงเศษ

วันนี้ (5 มี.ค.) แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับ MGR Online ว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในหนังสือกำหนดค่าโดยสารอัตราพิเศษ สำหรับขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 997/998 กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.เป็นต้นไป

สำหรับค่าโดยสารดังนี้ จากต้นทางสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ลงที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา คิด 80 บาท ส่วนผู้โดยสารที่จะลงตั้งแต่สถานีชลบุรี ชุมทางศรีราชา พัทยา ที่หยุดรถตลาดน้ำ 4 ภาค ญาณสังวราราม สวนนงนุช และสถานีปลายทาง บ้านพลูตาหลวง จะคิด 170 บาท ส่วนคนที่ขึ้นจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี ไปยังสถานีปลายทาง คิด 90 บาท และขึ้นจากสถานีชุมทางศรีราชา สถานีพัทยา เป็นต้นไปจะคิด 50 บาท

โดยค่าโดยสารอัตราพิเศษดังกล่าว ห้ามใช้กับผู้มีสิทธิลดราคาทุกประเภทและเด็ก ซึ่งการจำหน่ายตั๋วโดยสารและการสำรองที่นั่ง เป็นไปตามระเบียบการรถไฟฯ ที่กำหนดไว้ ยกเว้นช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ ให้สำรองที่นั่ง 2 วันก่อนวันเดินทาง และในกรณีที่นั่งเต็ม ช่วงระหว่างสถานีชุมทางศรีราชา-บ้านพลูตาหลวง-ชุมทางศรีราชา ให้จำหน่ายตั๋วไม่มีที่นั่งในวันเดินทางได้

ทั้งนี้ การเดินรถไฟขบวนดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยในปี 2561 การรถไฟฯ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ที่มีเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

สำหรับขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 997/998 กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ จะใช้รถดีเซลรางปรับอากาศชั้น 2 จำนวน 3 ตู้ ให้บริการเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.เป็นต้นไป เที่ยวไป ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 06.45 น. แวะรับส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกะสัน คลองตัน หัวหมาก ลาดกระบัง หัวตะเข้ ถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทราเวลา 08.02 น. จากนั้นจะจอดที่สถานีชลบุรี เวลา 08.37 น. สถานีชุมทางศรีราชา เวลา 08.55 น. ถึงสถานีพัทยา เวลา 09.14 น. แวะส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถตลาดน้ำสี่ภาค ญาณสังวราราม สวนนงนุช และถึงปลายทาง สถานีบ้านพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เวลา 09.50 น.

ส่วน เที่ยวกลับ ออกจากสถานีบ้านพลูตาหลวง เวลา 15.50 น. แวะรับผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถสวนนงนุช ญาณสังวราราม ตลาดน้ำสี่ภาค ถึงสถานีพัทยา เวลา 16.26 น. สถานีชุมทางศรีราชา เวลา 16.45 น. สถานีชลบุรี เวลา 17.03 น. สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา เวลา 18.06 น. ก่อนจะแวะส่งผู้โดยสารที่สถานีหัวตะเข้ สถานีลาดกระบัง สถานีหัวหมาก ป้ายหยุดรถคลองตัน สถานีมักกะสัน และถึงปลายทาง สถานีกรุงเทพ เวลา 18.55 น. อย่างไรก็ตาม สำหรับขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ ที่เดินรถเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ ยังคงมีให้บริการตามปกติภาพจากแฟ้ม


กำลังโหลดความคิดเห็น