xs
xsm
sm
md
lg

สนามบินสุวรรณภูมิซ้อมแผนฉุกเฉินอุบัติเหตุอากาศยานเต็มรูปแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สร้างความอุ่นใจให้ผู้โดยสาร ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ ประจำปี 2560 โดยจำลองสถานการณ์ไฟลุกไหม้ภายในห้องโดยสาร มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ให้พร้อมรับมือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 60 ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบของ ทสภ. ประจำปี 2560 (SEMEX-17) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเที่ยวบิน (In-Flight Emergency) และกรณีอากาศยานอุบัติเหตุ (Aircraft Accidents on Airport) โดยจำลองสถานการณ์สมมุติว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดกลุ่มควันภายในห้องโดยสาร และเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้ในขณะที่เครื่องบินกำลังร่อนลงจอดฉุกเฉิน ณ บริเวณทางวิ่งฝั่งตะวันตก และเครื่องบินได้เกิดอุบัติเหตุไถลไปหยุดที่ทางขับสาย E ระหว่าง E13-E15 ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

นายศิโรตม์ กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ โดยจำลองสถานการณ์อากาศยานเกิดไฟไหม้และเกิดอุบัติเหตุขณะลงจอดฉุกเฉิน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. ทั้งเจ้าหน้าที่ของ ทสภ. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งการสื่อสาร การควบคุมสั่งการ การประสานงาน การเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ขั้นตอนการดูแลและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ประสบเหตุ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง สร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยของ ทสภ. ให้กับสายการบิน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

นายศิโรตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในครั้งนี้นอกจากจะมีส่วนงานภายใน ทสภ. อาทิ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายการท่าอากาศยาน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ฯลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ฯลฯ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ซึ่งทุกหน่วยสามารถประสานการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการได้อย่างดี จนทำให้การฝึกซ้อมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการฝึกซ้อมในวันนี้แล้ว ทสภ. จะได้มีการประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินผลการฝึกซ้อม และนำไปปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

อนึ่ง ทสภ. จะจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale Emergency Exercise) สลับกับการฝึกซ้อมบางส่วน (Partial Emergency Exercise) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่กำหนดให้แต่ละท่าอากาศยานของรัฐภาคีจัดให้มีแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์จริง โดยในแต่ละปี จะมีการกำหนดหัวข้อการฝึกซ้อมให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ ปี 2559 มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ กรณีขู่วางระเบิดอากาศยาน ปี 2558 มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบางส่วน กรณีขู่วางระเบิดอากาศยาน ปี 2557 มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ กรณีอากาศยานอุบัติเหตุ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...