xs
xsm
sm
md
lg

“ปนัดดา” ชวน ปชช.ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระราชินี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รัฐบาลเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

วานนี้ (22 มิ.ย.) เวลา 14.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิสมาคม และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและรับมอบตราสัญลักษณ์รวม 130 หน่วยงาน พร้อมปล่อยขบวนรถประจำทาง ณ ห้องประชุม 1 - 2 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปี 2559 เป็นปีมหามงคล รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้ยิ่งใหญ่ 2 งาน คือ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลหลายกิจกรรม และมีกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในโอกาสนี้ คือ การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทรงพระราชทานชื่อพระพุทธรูปว่า พระสัมพุทธโคดม สิริกิตบรมราชินีนาถ จตุราศีติวรรษมงคล แปลว่า พระสัมพุทธโคดม องค์เป็นมงคล สร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

นอกจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศพร้อมใจกันประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดย ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวถึง ความหมายของ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่า “อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเข้ม สีแห่งวันพระราชสมภพ อักษร ก. ถมสีขาวเป็นสีเดชแห่งวันพระราชสมภพ อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. มีพระมหามงกุฎสีทองประดิษฐานอยู่เบื้องบนภายใต้พระมหามงกุฎประดิษฐานพระแสงจักรตรีว่าทรงสถิตอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ พระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบวัชรรัตน์ ๗ ดวง ว่าทรงเจริญพระชนมายุได้ ๗ รอบ มีพื้นที่มอคราม เป็นสีประจำวันพระราชสมภพ นอกกรอบวัชรรัตน์อลงกรณ์ประกอบหน้าราชหงส์ทองอยู่ทั้งซ้ายขวา ว่าทรงงามสง่าดังราชหงส์ทอง หน้าราชหงส์มีกระหนกแนบ ห้อยพวงดอกไม้ทิพย์อันมีดอกไม้ในพระนามเป็นอาทิ มีพรรณมอครามปนทอง ถัดออกไปเป็นขอบเขียนอักษรสีทอง ความว่า พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๙ ระบายพื้นด้วยสีหงชาด อันเป็นสิริแห่งวันพระราชสมภพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในอภิลักขิตสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรจบครบ ๘๔ พรรษา ดังมีเลขมหามงคลนั้นอยู่ใต้อักษรพระนามาภิไธยประกอบเถาไม้ทิพย์ชื่อ จิตรลดา ตามตำราว่า เป็นเครือเถาไม้ทิพย์มีอยู่ในจิตรลดาวัน พระราชอุทยาน 1 ใน 4 แห่งของพระอินทร์ หมายว่า สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเนานิเวศน์สถานชื่อพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน อันเป็นที่ประทับเถาไม้นี้ว่าเป็นเถาไม้แห่งความหวัง ดุจดังสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นความหวังแห่งปวงชน ราษฎรพ้นจากความยากไร้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันมีโครงการศิลปาชีพเป็นอาทิ อาณาประชาราชฎร์จึงน้อมใจถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ในโอกาสนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน ประดับธงชาติไทย คู่กับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ทำงานตามความเหมาะสมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ การนำตราสัญลักษณ์ทั้ง 2 โอกาส เพื่อใช้ประดับในสิ่งของ โครงการ หรือกิจกรรมใด ให้แจ้งขออนุญาต ดังนี้ การขออนุญาตใช้เฉพาะตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ให้แจ้งขออนุญาตไปที่สำนักราชเลขานุการ ในพระบรมมหาราชวัง ในส่วนการขอขออนุญาตใช้เฉพาะตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้แจ้งขออนุญาตไปที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา และหากขออนุญาตใช้ 2 ตราในคราวเดียวกัน ให้แจ้งขออนุญาตไปที่สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง
กำลังโหลดความคิดเห็น...