xs
xsm
sm
md
lg

คณะอนุกรรมาธิการทรัพย์สินทางปัญญาฯ เร่ง ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวไทย สนองพระราชดำรัสฯ "ในหลวง"

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


คณะอนุกรรมาธิการทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎร เตรียมสนองพระราชดำรัสฯเร่งรัดขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวพันธุ์ไทยพื้นเมือง พร้อมขอจดทะเบียนสัตว์พื้นเมืองอีกหลายประเภท กันการถูกละเมิดลิขสิทธิ์จากประเทศอื่น ในการนี้ชมรมด้านมรดกภูมิปัญญาไทยได้นำเเมวโบราณพันธุ์ "โคราช" ที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวในไทยมาแสดงต่อคณะกรรมาธิการอีกด้วย

วันนี้ (3 ธ.ค. ) ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายเรืองศักดิ์ สุพรรณฝ่ายประธานอนุกรรมาธิการฯเชิญตัวแทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรมมาให้ข้อมูลถึงความคืบหน้าในการติดตามการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งพันธุ์สัตว์พืช และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันได้แก่สุนัขพันธุ์ไทยพื้นเมืองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งแมวไทย

ทั้งนี้ในที่ประชุมตัวแทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างร่างกฎหายเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ที่เป็นพืชและสัตว์พื้นเมืองของประเทศไทย ส่วนทางด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเพิ่งจะเริ่มขั้นตอนรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเท่านั้น

นายเรืองศักดิ์ ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นว่าว่าเบื้องต้นอาจขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนในระหว่างที่รอ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์และพืชพื้นเมือง นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสัตว์และพืชพื้นเมืองอีกหลายชนิดอาทิ ควายแคระ ไก่ชน และปลาต่างๆที่ควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นลำดับต่อไป

ด้านนายสิทธิชัย สมานชาติผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและกรรมการคัดสรรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กล่าวว่าอาจมอบหมายให้สถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาครับช่วงไปจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก แม้ว่าในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกำลังดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแต่เนื่องจากสำนักงานฯมีกำลังคนจำกัด และมรดกต่างๆกระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาคจึงต้องรีบคัดสรรมรดกที่มีความสำคัญระดับประเทศ และควรค่าแก่การเป็นมรดกโลกออกมาให้ได้ตามความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิ์จากประเทศอื่นที่มีลักษณะมรดกใกล้เคียงกันหรืออาจนำมรดกของไทยไปต่อยอดเพื่อนำไปอ้างสิทธิ์ได้

สำหรับบรรยากาศ ในการประชุมครั้งนี้ชมรมผู้เลี้ยงสุนัข แมว ปลา ไก่ และนักวิชาการด้านสัตวศาสตร์และมรดกภูมิปัญญาไทยได้นำแมวไทยโบราณ พันธุ์ “มาเลศ”ซึ่งเป็นแมวสีดอกเลา ตาสีฟ้าซึ่งพบในจังหวัดขอนแก่นและยังมีชีวิตอยู่เพียง 1 ตัว มาแสดงต่อคณะกรรมาธิการด้วย เพราะถือว่าเป็นแมวไทยที่ต้องเร่งอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนสายพันธุ์แมวไทยอย่างเร่งด่วน

กำลังโหลดความคิดเห็น