xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ ลุยปุ๋ยราคาถูกเฟสสอง เริ่ม 1 เม.ย.- 30 มิ.ย.67

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการค้าภายใน ขยายโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูก เฟสสอง เริ่ม 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567 ลดต้นทุนเกษตรกร ยืนยันปริมาณปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช มีเพียงพอต่อความต้องการ

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช ณ สหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด ร้านสหกิจเคมีเกษตร และร้านสุนทรการเกษตร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับนางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี นายอุบล เดชอุ่ม สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าทั้งปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชราคาปรับลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ส่วนด้านปริมาณการใช้ปุ๋ยและยาปราบฯ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางคาดว่าจะมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเกษตรกรชาวนาจะเริ่มปลูกข้าวและเริ่มมีการซื้อปุ๋ยกันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ทั้งสหกรณ์และร้านค้าที่จำหน่ายปุ๋ยและยาปราบฯ ต่างยืนยันว่าปริมาณปุ๋ยและยาปราบฯ มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ ไม่มีปัญหาใดๆ

ราคาแม่ปุ๋ยและปุ๋ยสูตรที่เกษตรกรใช้มาก ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ราคาเฉลี่ยภาคกลางอยู่ที่ 850 บาท/กระสอบ ลดลง 13% ปุ๋ยฟอสเฟต (18-46-0) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,150 บาท/กระสอบ ลดลง 34% ปุ๋ยโพแทส (0-0-60) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 950 บาท/กระสอบ ลดลง 42% ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 530 บาท/กระสอบ ลดลง 22% ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,020 บาท/กระสอบ ลดลง 22% และปุ๋ยสูตร 16-20-0 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 880 บาท/กระสอบลดลง 24%

สำหรับยาปราบศัตรูพืชที่เกษตรใช้มาก ได้แก่ ยาฆ่าหญ้าไกลโฟเซต ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 145 บาท/ลิตร ลดลง 29% ยาฆ่าหญ้ากลูโฟซิเนต ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 200 บาท/ลิตร ลดลง 27% และยาฆ่าแมลงอะบาเมกติน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 160 บาท/ลิตร ลดลง 29% ทั้งนี้ ราคาแตกต่างกันไปตามพื้นที่และยี่ห้อ

แนวโน้มราคาปุ๋ยและยาปราบฯ ในช่วงนี้ถือว่าทรงตัว และอาจปรับลดลงอีกในบางสูตร บางยี่ห้อจากต้นทุนนำเข้าที่ลดลงจากปริมาณสต็อกที่มีอยู่มาก ดังนั้นความต้องการใช้ปุ๋ยและยาปราบฯ ที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเพาะปลูกจะไม่น่าจะส่งผลต่อราคา ทั้งนี้ ขอแจ้งเตือนร้านค้าทุกรายว่าห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันสมควร และต้องแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ พบว่าสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุพรรณบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด สั่งซื้อปุ๋ยในโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร รวมกว่า 80,000 กระสอบ ซึ่งนายวัง บุญลือพันธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด กล่าวว่า โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกฯ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้เกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยได้ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปและช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรได้จริง


รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกฯ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส โดยเฉพาะการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อเพิ่มประมาณและคุณภาพผลผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ต้องขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และผู้ผลิตผู้นำเข้าปุ๋ยทุกรายด้วย

โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกฯ ในเฟสแรก (2 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67) เป็นช่วงที่เกษตรกรยังใช้ปุ๋ยไม่มากนัก แต่ก็ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี มียอดการสั่งซื้อปุ๋ยประมาณ 1.2 ล้านกระสอบ สำหรับเฟสที่สอง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567 เช่นเดิม โดยกรมฯ จะเผยแพร่รายการและราคาปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th และจะมีการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบในรายละเอียดต่อไป ในเบื้องต้นมีปุ๋ยเข้าร่วมโครงการฯ แล้วทั้งหมดกว่า 5 ล้านกระสอบ และยังคงมีการแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมอีก
กำลังโหลดความคิดเห็น