xs
xsm
sm
md
lg

Moody’s คงเครดิตองค์กร ธอส.ที่ Baa1 และแนวโน้ม Stable เป็นอันดับความน่าเชื่อถือระดับสูงสำหรับสถาบันการเงินในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Moody's คงอันดับเครดิตองค์กรของ ธอส. ในระดับ Baa1 และแนวโน้มอันดับเครดิตของ ธอส. ในระดับคงที่ (Stable) ถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูงสำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทย สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร และบริหารจัดการ NPL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า Moody’s Investors Service สถาบันจัดอันดับเครดิตระดับสากล ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธอส. ในระดับ “Baa1” รวมทั้งแนวโน้มอันดับเครดิตของ ธอส. ที่ระดับ “คงที่” (Stable) ถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูงสำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทย สะท้อนความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน และมีสภาพคล่องที่มั่นคง ทั้งในปี 2565 และปี 2566 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับทรงตัวรวมจำนวน 1.58 ล้านล้านบาท

ที่ผ่านมา ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้มากกว่า 4 ล้านครอบครัว ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” มาอย่างต่อเนื่องโดย ณ เดือนตุลาคม 2565 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ถึง 227,788 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2565 ที่ 226,423 ล้านบาท

ขณะที่การจัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 มากกว่า 22 มาตรการ ทำให้คาดว่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในปี 2566 หรืออยู่ในระดับต่ำกว่า 5% ของสินเชื่อคงค้าง ขณะเดียวกันยังมีการตั้งสำรองหนี้สูญไว้สูงถึง 185% ของ NPL และมีอัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคารในปี 2566 อยู่ที่ 14 -15%

สะท้อนว่าธนาคารมีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของธนาคาร เพื่อทำให้คนไทยมีบ้านได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น