xs
xsm
sm
md
lg

ไม่เลื่อน! สลากฯงวด1ส.ค.64 ออกรางวัลปกติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยืนยัน ออกรางวัลสลากงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ตามปกติ โดยกระบวนการออกรางวัล ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้แจงกระแสข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์ ที่ว่า คณะกรรมการสลาก นัดพิจารณาเลื่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยขอยืนยันว่า การจำหน่ายและการออกรางวัลสลากฯ งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ยังดำเนินการตามปกติ ที่ห้องออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ นนทบุรี ซึ่งขั้นตอนการออกรางวัล ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดเคร่งครัด ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมทั้งหมด ,จำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ออกรางวัล ,ทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ออกรางวัลด้วยน้ำยาทำความสะอาดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ,จัดสถานที่เว้นระยะห่าง, เจ้าหน้าที่ทุกคน และกรรมการออกรางวัล ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสด การออกรางวัลได้ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์,แอปพลิเคชันสำนักงานสลากฯ หรือ LINE TODAY รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

โฆษกคณะกรรมการสลากฯ กล่าวด้วยว่า ในสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสโควิด แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ขอให้ผู้ที่รับสลากไปจำหน่าย ตระหนักถึงกำลังซื้อของประชาชนในพื้นที่ที่รับสลากไปจำหน่ายด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยง จากการขายไม่หมด และขอความร่วมมือผู้ค้าสลาก ปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด งดการรวมตัว หรือเข้าไปจำหน่ายในพื้นที่ ที่มีคนอยู่หนาแน่น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด(20ก.ค.64) เห็นชอบให้ พ.ท.หนุน ศันสนาคม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่ แทน พ.ต.อ. บุญส่ง จันทรีศรี และเห็นชอบปรับปรุงหลักการพิจารณาการออกสลากการกุศล โดยมีสาระสำคัญ เช่น ปรับเปลี่ยนให้ รมว.คลัง เป็นประธานกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล จากเดิม เป็น รมช.คลัง ,เปิดให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาโรคติดต่ออันตราย และโครงการที่ก่อประโยชน์แก่สังคมเป็นวงกว้าง ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบจากรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ แต่ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น และไม่เคยรับการสนับสนุนมาก่อน ให้สามารถขอรับการสนับสนุนได้ ไม่เกินโครงการละ 1,000 ล้านบาท

ส่วนหลักเกณฑ์อื่นให้คงตามเดิม คือ ให้สำนักงานสลากฯ ออกสลากการกุศลได้ไม่เกินครั้งละ 10,000 ล้านบาท จัดพิมพ์ไม่เกินงวดละ 11 ล้านฉบับ โดยหน่วยงานที่มีสิทธิขอ ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมถึงสภากาชาดไทย มูลนิธิ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร


กำลังโหลดความคิดเห็น...