xs
xsm
sm
md
lg

โควิดดันขยะพลาสติกพุ่ง “คอร์สแอร์”ผุด“ไพโรไลซิส” แปลงขยะพลาสติกเป็นน้ำมันชีวภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คอร์สแอร์ กรุ๊ป ชี้โควิด ดันขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น 60% ดึงนวัตกรรม“ไพโรไลซิส” ย่อยขยะพลาสติกเป็นน้ำมันชีวภาพ เดินหน้าสร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

คอร์สแอร์ กรุ๊ป (Corsair Group) บริษัทผู้พัฒนาโซลูชั่นธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีฐานการดำเนินงานทั้งในประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ นำเสนอโซลูชั่นใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะจากขยะพลาสติก มลพิษทางอากาศ และน้ำ ที่ทวีความรุนแรง และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก พร้อมชูนวัตกรรมใหม่ล่าสุด “เทคโนโลยีไพโรไลซิส (Pyrolysis technologies)” ที่เปลี่ยนแปลงขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันชีวภาพขั้นสูง (Advanced Bio-oil) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงทางเลือก

นายยูสซี เว็คโค ซาโลรานตา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คอร์สแอร์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ทุกวันนี้ ขยะพลาสติกทุกประเภทที่ปรากฏอยู่รอบตัวเรา ทั้งในน้ำ อากาศ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์อาหาร เราไม่สามารถหลีกเหลี่ยงปัญหามลภาวะจากขยะพลาสติกได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพของตัวเราเองหรือสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติที่มีชีวิตทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกอีกด้วย

คอร์สแอร์ กรุ๊ปในฐานะหน่วยงานภาคเอกชน ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกๆมิติ โดยเฉพาะอย่างการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกจากทั่วโลกที่มนุษย์ต่างสร้างขึ้นมาและไม่มีการทำลายตามกระบวนการที่เหมาะสม นับว่าเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องประสบ คอร์สแอร์จึงให้ความสำคัญในส่วนนี้พร้อมเดินหน้าสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนพันธกิจของประเทศและของโลกเพื่อสร้างโลกที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ ให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับอนาคตที่ดียิ่งๆขึ้น


นายยูสซี เว็คโค ซาโลรานตา กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ก่อให้เกิดมลภาวะจากขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากคนทั่วโลก จากความต้องการใช้หน้ากากอนามัยรวมถึงอุปกรณ์ในการดูแลป้องกันสุขภาพของตนเอง ส่งผลถึงการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรายงานว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ปริมาณขยะพลาสติกในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นถึง 60% โดยอัตราการผลิตพลาสติกรายปียังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในประเทศไทยเองมีการสร้างขยะพลาสติกปีละกว่า 2,000 ล้านกิโลกรัม มีการนำไปรีไซเคิลเพียงแค่ไม่ถึง 10% ตลอดจนรายงานการผลิตขยะพลาสติกทั่วโลกมากกว่าถึง 370 ล้านเมตริกตันต่อปี ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2050 ขยะพลาสติกกว่า 12 พันล้านตันจะทับถมอยู่ในหลุมขยะฝังกลบและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ


ดังนั้นเป้าหมายของ คอร์สแอร์ คือ การเปลี่ยนขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งและไม่ถูกทำลายเพื่อย่อยสลายเหล่านี้ให้กลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์บนแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้ร่วมมือมือกับองค์กรหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ไมเนอร์ กรุ๊ป, เซ็นทารา กรุ๊ป, ชาเทรียม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท, โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี่, บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน), แดรี่โฮม และอีกหลายแห่ง เพื่อ ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ล้นเมืองและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ได้มีความอุดมสมบูรณ์ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสร้างสรรค์มลภาวะที่ดีสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป

ด้วยการเปลี่ยนสภาพของขยะพลาสติก ให้กลับไปเป็นน้ำมันในรูปแบบของเหลว เริ่มจากกระบวนการลำเลียงขยะพลาสติกลงในเครื่องนวัตกรรมไพโรไลซิส (Pyrolysis Machine) ที่สามารถรองรับขยะพลาสติกได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก พลาสติกห่อหุ้ม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก (ซึ่งพลาสติกกลุ่มนี้หลังจากถูกใช้งานมักถูกทิ้งใส่หลุมฝังกลบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในท้องทะเล) หลังจากนั้น เครื่องจะให้ความร้อนต่อขยะพลาสติกที่ถูกใส่ไปในเครื่องเพื่อให้เกิดควันและก๊าซ โดยขั้นตอนนี้ไม่ใช่การเผาแต่เป็นการใช้ความร้อนเพื่อย่อยสลาย ทำให้ไม่เกิดไอพิษลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซไวไฟที่ได้ในขั้นตอนนี้จะถูกรวบรวมและนำไปใช้เพื่อสร้างความร้อนในขั้นตอนการแปรสภาพขยะพลาสติกต่อไป

ส่วนควันที่เกิดขึ้นจะลอยผ่านระบบกลั่นและเปลี่ยนเป็นของเหลว ซึ่งพลังงานหรือน้ำมันชีวภาพถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการดังกล่าว และยิ่งไปกว่านั้น น้ำมันชีวภาพขั้นสูงบางส่วนที่ผลิตได้ยังหมุนเวียนนำกลับมาใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องนวัตกรรมไพโรไลซิสได้อีกครั้ง ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากภายนอก โดยในอนาคต คอร์สแอร์จะมีการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนของเครื่องจักรเหล่านี้ในตัวเอง เพื่อสร้างระบบนิเวศพลังงานที่เพียงพอสำหรับป้อนภายในโรงงาน


โรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมัน ของคอร์สแอร์ มีเนื้อที่ 6,400 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ใช้เทคโนโลยีไพโรไลซิสที่สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกที่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันกำมะถันต่ำหรือนำมันชีวภาพ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตราว 200,000 ลิตรต่อเดือน โดยโรงงานจะขยายเนื้อที่เพิ่มอีก 10,000 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตให้ได้มากกว่า 1,000,000 ลิตรต่อเดือนในปี พ.ศ 2565

นายยูสซี เว็คโค ซาโลรานตา ย้ำว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องยืนหยัดและร่วมแก้ไขปัญหามลภาวะจากขยะพลาสติก เราทุกคนสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ด้วยสองมือของเรา รวมถึงการใช้นวัตกรรมที่เรามีอยู่ ด้วยเหตุนี้ คอร์สแอร์จึงต้องเดินหน้า สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งพันธมิตรทางการเงิน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีวิสัยทัศน์ภารกิจในการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างเมืองให้น่าอยู่ เพื่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น