xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.ผนึกพันธมิตร ผุด'ALL_Thailand'จัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส.อ.ท. ร่วมพันธมิตร เปิดโครงการ ALL_THAILAND จัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน สนองนโยบายรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ตั้งเป้าลดขยะในทะเล 50% ในปี 2570

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) , ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธาน PPP Plastics และ มิสเตอร์เจค็อบ ดูเออร์ (Mr. Jacob Duer) ประธานบริหาร Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ร่วมเป็นประธานพิธี เปิดโครงการ “ALL_THAILAND จัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารจากหน่วยงานผู้สนับสนุนหลัก PPP Plastics ได้แก่ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย, ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และบริษัท สุเอซ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วม

โครงการ ALL_Thailand มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี มีจุดมุ่งหมายพัฒนาต้นแบบและนวัตกรรมในการนำพลาสติกที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ประโยชน์และป้องกันพลาสติกเหล่านั้นหลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างต้นแบบการจัดการตั้งแต่ต้นทางทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับจังหวัด ในทุกไลฟ์สไตล์ ไปจนถึงระบบและนวัตกรรมที่จะช่วยนำพลาสติกเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จภาครัฐ สามารถนำไปขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model : Bio-Circular-Green Economy ) ของภาครัฐ และ Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย


ALL_Thailand มี 3 โครงการย่อย คือ 1. โครงการอีโคดิจิคลีนคลองเตย (Eco Digiclean Klongtoei ) เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยบริหารจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง เช่น การสร้าง Application เพื่อช่วยบริหารจัดการขยะ การพัฒนาถังขยะรูปแบบใหม่กึ่งอัตโนมัติ เพื่อช่วยแยกขยะประเภทพลาสติก เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะพลาสติก

2. ระยองลดขยะ (Rayong Less-Waste) เป็นการขยายโมเดลการจัดการขยะระดับชุมชนและท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยอง มีเป้าหมายสร้างชุมชนตัวอย่างใน 68 เทศบาลของจังหวัดระยอง เพื่อช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

3. เพฟวิ่งกรีนโรด (Paving Green Roads ) เป็นโครงการศึกษาวิจัยเพื่อนำพลาสติกใช้แล้ว มาเป็นส่วนผสมในถนนยางมะตอยอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อนำทั้ง 3 โครงการมารวมกันภายใต้โครงการ ALL_Thailand จะสร้างแรงกระเพื่อมช่วยกระจายความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในชุมชน ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการพลาสติกที่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าไว้ ว่า จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทย ลงไม่ต่ำกว่า 50% ภายใน ปี 2570


กำลังโหลดความคิดเห็น...