xs
xsm
sm
md
lg

ธอส.ระดมของจำเป็น หนุนจุดบริการวัคซีนนอก รพ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธอส. สนับสนุนน้ำดื่มของธนาคาร รวมจำนวน 30,000 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัยและสายคล้อง ให้แก่จุดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือและร่วมดูแลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตร ร่วมมือกันสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด กรุงเทพมหานคร จึงกำหนดให้มีหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19 นอกโรงพยาบาล 25 แห่ง เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

เพื่อเป็นการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำดูแลประชาชนที่รอรับการฉีดวัคซีนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการฉีดวัคซีน ธอส.จึงร่วมสนับสนุนน้ำดื่มธนาคารรวม 30,000 ขวด และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง ให้กับ 2 หน่วยงานที่เป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 

1.  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน  20,000 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัยและสายคล้องที่จัดทำโดยพนักงานจิตอาสาของธนาคาร เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน และผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล โดยมี นายนพดล ศรีหทัย บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวไทยพีบีเอส (Thai PBS) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็น 1 ใน 25 หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้ประมาณ 1,000 - 2,000 คน/วัน

 2.  คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ได้รับมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 10,000 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัยและสายคล้องที่จัดทำขึ้นโดยพนักงานจิตอาสาของธนาคารโดยมี นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ซึ่งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเป็นจุดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ซึ่งเป็นช่องทางที่รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม


กิจกรรมนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ที่ ธอส.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณ2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และน้ำดื่มธนาคารจำนวน 20,000 ขวด

สนับสนุนงบประมาณ 1,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ กทม. กับกิจกรรม “เรามีเรา” และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องจำนวน 10,420 ชุด


สนับสนุนงบประมาณ 700,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วยICU ความดันลบแบบห้องแยก พร้อมมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 10,000 ขวด รวมถึงหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง

สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี จัดสร้างไอซียูสนามที่ใช้รองรับการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง รวมถึงน้ำดื่มของธนาคารจำนวน 5,000 ขวด

สนับสนุนงบประมาณ200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สำหรับจัดซื้อเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่นใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19และมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 5,000 ขวด รวมถึงหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง


สนับสนุนงบประมาณ 135,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เพื่อจัดหาเก้าอี้นั่งจุดพักคอย พร้อมเสื้อทีมของโรงพยาบาล น้ำดื่มธนาคารจำนวน 20,000 ขวด รวมถึงหน้ากากอนามัยและสายคล้อง การส่งมอบน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 50,000 ขวด และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง ให้แก่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 15,600 ขวด และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง พร้อมด้วยอาหารจำนวน 500 กล่อง ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

การส่งมอบน้ำดื่มให้แก่จำนวน 7,200 ขวด อบต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ การส่งมอบถุงยังชีพ ธอส. ให้แก่เขตห้วยขวาง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ชุมชนวัดอุทัยธาราม ซึ่งเป็นชุมชนใกล้ธนาคาร รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ให้หน่วยงานสำคัญต่าง ๆ เช่น สถานพยาบาล สถานศึกษา และวัด


สอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ น้ำดื่มธนาคารทุกขวดที่นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพ และมีความสะอาด โดยศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะทางสังคมให้แก่ผู้พิการเพื่อให้มีความสามารถเพิ่มเติมและมีรายได้เลี้ยงดูแตนเองและครอบครัวต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ยังสามารถมีรายได้ในระยะนี้ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...