xs
xsm
sm
md
lg

ธอส.ช่วย พม.1ล้าน เยียวยากลุ่มเปราะบาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธอส. สนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับดำเนินกิจกรรม “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย เพื่อนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนทั้ง 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมร่วมปล่อยขบวนรถตู้ พม. นำร่องลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ  8 เขต

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยวันนี้ (19 พ.ค.64) ธอส.ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับดำเนินกิจกรรม “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย

โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนจาก ดร.กิริฎา เภาพิจิตร กรรมการธนาคาร ธอส. ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ธอส. เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบเงินสนับสนุน และมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรรมการธนาคาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของธนาคารร่วมในพิธี


ก่อนหน้านี้ ธอส. ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องหน้ากากอนามัย จำนวน 10,420 ชุด ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนมาแล้วอีกด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนทั้ง 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งในวันนี้ได้มีกิจกรรมปล่อยขบวนรถตู้ พม. นำร่องลงไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ๆ มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 8 เขต ประกอบด้วย เขตราชเทวี เขตดุสิต เขตบางเขน เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขตวังทองหลาง และ เขตบางแค


สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ที่ ธอส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบน้ำดื่มธนาคาร 20,000 ขวด

สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี จัดสร้างไอซียูสนามที่ใช้รองรับการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องรวมถึงน้ำดื่มของธนาคารจำนวน 5,000 ขวด ส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 15,600 ขวด หน้ากากอนามัยและสายคล้องหน้ากากอนามัย พร้อมด้วยอาหาร จำนวน 500 กล่อง ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

ส่งมอบถุงยังชีพ ธอส. ให้แก่ เขตห้วยขวาง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ชุมชนวัดอุทัยธาราม ซึ่งเป็นชุมชนใกล้ธนาคาร รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ให้หน่วยงานสำคัญต่าง ๆ เช่น สถานพยาบาล สถานศึกษา และวัด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประขาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...