xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.เชิญชวนประกวดออกแบบมาสคอต“มาตรฐานQ Markรถบรรทุก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT CONTEST) “มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark หรือ มาตรฐาน Q Mark สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับภาพลักษณ์มาตรฐาน Q Mark ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT CONTEST) “มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark” ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท

เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ทั้งนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ สามารถร่วมส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถออกแบบมาสคอตเป็นรูปทรงต่างๆ ที่สะท้อนถึงมาตรฐาน Q Mark ได้อย่างสร้างสรรค์ การออกแบบ 1 ชิ้น จะต้องมีผลงานให้เห็น 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้ายและด้านขวา ส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf และสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

ผู้สนใจส่งผลงานได้ที่ https://www.smartsurvey.co.uk/s/WLXIYE/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 061-426-4535 หรือ e-mail: developdlt.aec@gmail.com


รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐาน Q Mark เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และทำให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูล การตรวจประเมินและการให้การรับรอง

มาตรฐาน Q Mark มีข้อกำหนดครอบคลุมการดำเนินการของผู้ประกอบการใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านปฏิบัติการขนส่ง ด้านพนักงาน ด้านยานพาหนะ ด้านลูกค้าและภายนอก โดยผู้ประกอบการต้องแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการระบบการขนส่งอย่างมีแบบแผน ทั้งการวางแผนการเดินทาง จุดพักรถ จุดจอดรถ มีระบบบริหารจัดการบุคลากร การขนส่งสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น การได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยร้อยละ 10 การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน การได้รับสนับสนุนผลิตภัณฑ์และยางรถบรรทุกจาก Bridgestone Firestone เป็นต้น ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจขอรับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก www.thaitruckcenter.com/tdsc


กำลังโหลดความคิดเห็น...