xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะช่วงสงกรานต์ ต่ำกว่าประมาณการ39.37%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงคมนาคม สรุปสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2564 มีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ 6.33 ล้านคน ต่ำกว่าประมาณการ 39.37%

กระทรวงคมนาคมรายงานผลการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยข้อมูลสะสมของวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 มีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 6.33 ล้านคน ต่ำกว่าประมาณการ 39.37% มีปริมาณการจราจรเข้า - ออกกรุงเทพฯ กว่า 11.33 ล้านคัน ต่ำกว่าประมาณการ 26.94% ในขณะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงฯ จำนวน 1,192 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 149 ราย บาดเจ็บ 1,177 ราย สาเหตุหลักของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

กระทรวงฯ ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตามมาตรการของกระทรวงฯ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID” เน้นย้ำให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยข้อมูลสะสมของวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 สรุปดังนี้

1. การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 6,334,910 คน - เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 39.37% สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 คิดเป็น 51.61% โดยเป็นการเดินทางภายในกรุงเทพฯ 4,337,744 คน - เที่ยว การเดินทางระหว่างจังหวัด 1,013,960 คน - เที่ยว การเดินทางภายในจังหวัด 972,521 คน - เที่ยว และการเดินทางระหว่างประเทศ 10,655 คน - เที่ยว


2. ปริมาณการจราจรเข้า - ออกกรุงเทพฯ จำนวน 11,335,183 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 26.94% สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 คิดเป็น 24.16% โดยเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุด คิดเป็น 94.63% ของปริมาณการจราจรเข้า - ออกกรุงเทพฯ ทั้งหมด สำหรับปริมาณการจราจรผ่าน 10 จุดสำรวจบนถนนทางหลวง 5,547,494 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 11.98% และปริมาณการจราจรบนทางด่วน 5,787,689 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 37.18%

3. การตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 207 จุด จำนวน 66,020 คัน พบข้อบกพร่องและสั่งเปลี่ยนยานพาหนะ 5 คัน ส่วนความพร้อมของท่าเรือ/แพ 163 แห่ง ไม่พบข้อบกพร่อง สำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่รถไฟ รถไฟฟ้า และผู้ประจำเรือไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด


4. อุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ
4.1 เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ 1,192 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 149 ราย บาดเจ็บ 1,177 ราย บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 77.19% สาเหตุหลักเกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด 63.84% รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 34.20% c]tเกิดที่จังหวัดนครราชสีมามากที่สุด 43 ครั้ง

4.2 รถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 7 ราย ได้รับบาดเจ็บ 12 ราย รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 11 ราย ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย


กำลังโหลดความคิดเห็น...