xs
xsm
sm
md
lg

ทช.สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนช่วงภัยแล้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนช่วงภัยแล้ง สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ แจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนทุกภูมิภาค

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายเร่งด่วนให้ ทช. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค

ทช.จึงได้สั่งการไปยังส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างรวดเร็วและเพียงพอ โดยประสานข้อมูลกับจังหวัด หากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือ หน่วยงาน ของ ทช.ทั่วทุกภูมิภาคก็พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่เพื่อแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ได้ขอความช่วยเหลือ

ปัจจุบัน ทช.ได้นำเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำสะอาด เข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำทั่วทุกภูมิภาคแล้ว จำนวน 396,500 ลิตร แบ่งออกได้ ดังนี้
- ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง จำนวน 380,500 ลิตร
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 10,000 ลิตร
- ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จำนวน 6,000 ลิตร


ทช.จะเฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและทุกหน่วยงานร่วมกัน ใช้น้ำอย่างประหยัด และหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1146 หรือ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่ เพื่อทาง ทช.จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...