xs
xsm
sm
md
lg

“พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ”ขึ้นแท่นนายกสมาคมสายการบินประเทศไทย คนแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมาคมสายการบินประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก พร้อมจัดประชุมสมาคมฯครั้งแรก หารือแนวทางลดผลกระทบของสมาชิกสายการบิน จากสถานการณ์ โควิด-19

สมาคมสายการบินประเทศไทย ซึ่งร่วมกันจัดตั้งโดยสายการบิน 7 สาย ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์, สายการบิน ไทยสไมล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท ประกาศแต่งตั้ง นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส ให้เป็นนายกสมาคมฯคนแรก

ส่วนอุปนายกสมาคมฯ ซึ่งรับตำแหน่งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของสายการบินสมาชิก และคณะกรรมการสมาคมฯ รับตำแหน่งโดยตัวแทนผู้บริหารจากสายการบินทั้ง 7 สาย

นอกจากนี้ ได้จัดการประชุมสมาคมฯ เพื่อแจ้งขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมไปถึง การหารือถึงแนวทางและมาตรการ เพื่อลดผลกระทบของสมาชิกสายการบิน จากสถานการณ์โควิด-19

การจัดประชุมสมาคมฯครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมครั้งแรก โดยมีวาระสำคัญในการแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ รวมไปถึงการหารือถึงแนวทางและมาตรการเพื่อลดผลกระทบของสมาชิกสายการบิน จากสถานการณ์ โควิด-19 รวมไปถึงข้อเสนอของสมาชิกฯ ต่อรัฐบาล เช่น การเสนอให้รัฐบาลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานสายการบิน ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกครั้ง และสามารถรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาได้อย่างปลอดภัย และการเสนอมาตรการและแนวทางสำหรับสายการบินเพื่อเตรียมตัวในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ


ทั้งนี้ สมาคมสายการบินประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ประกอบไปด้วยสมาชิกสายการบินจำนวน 7 สายการบินได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์, สายการบินไทยสไมล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท

มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาการบริการของสายการบินในประเทศไทยให้เกิดมาตรฐานอย่างยั่งยืนและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย ,บูรณาการการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาการบินและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย , ดำเนินการหรือสนับสนุนภาคการศึกษาในการผลิตชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบินและการท่องเที่ยว รวมไปถึงการร่วมทำการวิจัยและการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย ,ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
กำลังโหลดความคิดเห็น...