xs
xsm
sm
md
lg

"พรรคพลัง" ประชุมสัมมนาสัญจรภาคหนือ 17 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"พรรคพลัง" ขึ้นเหนือ ประชุมสัมมนาสัญจรภาคหนือ 17 จังหวัด วางยุทธศาสตร์ชิงเก้าอี้ ส.ส.พร้อมชนศึกเลือกตั้ง


ที่ห้องนันทาแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอัญชิสา เทพทับทิมทอง เลขาธิการพรรคพลัง พล.ต.ชอบ ตระกูลสม รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ นายชินวัฒน์ หาบุญพาด รองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออก นายอุดมเกียรติ ปานมี รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ นายชัยพัชญ์ โชติชัยธนเสฐ โฆษกพรรค นายจุติพงษ์ พุ่มมูล รองโฆษกพรรคด้านยุทธศาสตร์ นายกิตติทัศ​ กัลป​ดี รองโฆษกพรรคด้านกฎหมาย และนางผุสดี กลิ่นทอง หรืออาจารย์เป้าสิงห์บุรี พร้อมประธานยุทธศาสตร์พรรค คณะผู้บริหารพรรค จัดประชุมสัมมนาสัญจรภาคเหนือ 17 จังหวัด เปิดตัวแกนนำระดับภาค ระดับจังหวัดหรือระดับเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์พรรคที่สัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหา เชื้อเชิญผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน โดยทำกิจกรรมต่อเนื่องโดยเปิดตัววันที่ 17 ตุลาคม 2563 ยื่นหนังสือต่อ กกต.เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เพื่อเตรียมการจัดตั้งพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ประชุมสัมมนาภาคอีสาน20 จังหวัด 116 เขตเลือกตั้งในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ประชุมสัมมนาสัญจรภาคใต้วันที่ 9-10 ธันวาคม 2563 เนื่องจากโรคระบาดโควิด 19 ระบาดอย่างรุนแรง แผนยุทธศาสตร์ภาคเหนือจึงชะลอออกไป 


ต่อมาคณะผู้บริหารได้ประชุมพรรค ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม มีมติให้เตรียมแผนประชุมสัมมนาสัญจรภาคเหนือ เมื่อสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เบาบางลง จึงจัดประชุมสัมมนาสัญจรภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับจดแจ้งเตรียมจัดตั้งพรรคในชื่อ”พรรคพลัง”ชื่อย่อ พพ.และเครื่องหมายสัญลักษณ์โลโก้พรรคไว้แล้ว ตามหนังสือรับรอง พก.7/2 เลขที่ 5/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และต้องดำเนินการประชุมจัดตั้งภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งการประชุมสัมมนาวันนี้ได้แจ้งให้ผู้อำนวยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ตามกรอบระยะเวลาให้ทราบแล้วเพราะการประชุมสัมมนาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งวันนี้มีตัวแทน กกต.จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์

นางสาวอัญชิสา เทพทับทิมทอง เลขาธิการพรรค กล่าวว่า ภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง มีแกนนำทุกจังหวัด วันนี้มีผู้ร่วมประชุมสัมมนา ประมาณ 150 คน คึกคัก แม้จะเป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่คณะผู้บริหารล้วนมีประสบการณ์ทางการเมืองสูง วันนี้มีพีน้องภาคเหนือ 17 จังหวัด ตัวแทนมาทุกจังหวัด เราจะเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกัน เราจะสร้างพรรคให้เป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ มีกิ่งก้านสาขาทุกภาค ทุกจังหวัด ซึ่งเป้าหมายจะปักธงให้มีผู้แทนของภาคเหนือให้ได้ เพราะพร้อมชนทุกเขตเลือก ซึ่งภาคเหนือมอบหมายให้ พล.ต.ชอบ ตระกูลสม รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ ดร.บำเพ็ญ บินไทยสงค์ และ พ.ต.อ.ศุภณัฎฐ์ นามนรเศรษฐ์ รองประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ คุมโซน 17 จังหวัด รวมทั้งหัวหน้าทีมโซนจังหวัด


พล.ต.ชอบ ตระกูลสม รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ กล่าวว่า เจตนารมณ์ของพรรคต้องการทำการเมืองตามหลัก Politics Demand ความต้องการตัวแทนพี่น้องชาวเหนือทุกเขตเลือกตั้ง ซึ่งพรรคมีตัวแทน 17 จังหวัด คือ เหนือตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ซึ่งจะเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกัน สร้างพรรคพลังให้เป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ พร้อมส่งตัวแทนพรรคทุกเขตเลือกตั้ง ขอยืนยันว่า พรรคพลังมีความพร้อมทุกด้าน แม้เป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่ผู้บริหารพรรคมีประสบการณ์ทางการเมือง และมีผู้ร่วมอุดมการณ์จำนวนมากทุกภาคของประเทศ


นายชินวัฒน์ หาบุญพาด รองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออก กล่าวว่า คณะผู้บริหารพรรคพลังไปเทียบเชิญให้เข้าเป็นแกนนำตะวันออก เห็นว่า คณะผู้บริหารพรรคมีประสบการณ์ทางการเมือง เพียงแต่เป็นพรรคพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่เท่านั้น ถือว่า พรรคพลังมีอนาคตแน่นอนและมีฐานการเมืองทุกจังหวัด ทุกภาค เป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ พรรคมีมติให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคตะวันออก วันนี้เดินทางมาประชุมสัมมนาที่ภาคเหนือ เพื่อรับฟังปัญหาภาคเหนือ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ผลผลิตเกษตรตกต่ำ พร้อมนำนโยบายทุกภาคไปกำหนดนโยบายของพรรค เป็นความหวังของประเทศ เพราะพรรคพลัง หัวใจ คือ มีโอกาสของประชาชน

นายอุดมเกียรติ ปานมี รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ กล่าวว่า วันนี้ได้รับการต้อนรับอบอุ่นจากชาวล้านนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ การถูกกดขี่ กดทับทางสังคม ความเหลื่อมล้ำทางสังคมจะต้องได้รับแก้ไข ฟื้นฟู เหมือนกันทุกภาคของประเทศ รับฟังปัญหาจากพี่น้องภาคเหนือ มาขับเคลื่อนเป็นนโยบายพรรคต่อไป ตามสโลแกนพรรคที่ว่า “เท่าเทียม ทั่วถึง ทันที”
กำลังโหลดความคิดเห็น