xs
xsm
sm
md
lg

ทย.สั่งทุกท่าอากาศยาน คุมเข้มมาตรการลดฝุ่น pm 2.5

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมท่าอากาศยาน สั่งทุกท่าอากาศยานในสังกัด คุมเข้มมาตรการลดฝุ่น pm 2.5 จังหวัดไหนที่มีค่าฝุ่นเกินกำหนด ให้ฉีดพ่นละอองไอน้ำความดันสูงภายในบริเวณลานจอด (Air Side) และในพื้นที่ท่าอากาศยาน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ทย.) กล่าวถึงสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 205 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่ฟุ้งกระจายและมีผลต่อสุขภาพของประชาชน ทย.จึงได้มอบหมายให้ทุกท่าอากาศยาน ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด และให้รายงานการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะ

เบื้องต้น ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ได้ขอความร่วมมือจากกรมการขนส่งทางบก ให้ขนส่งจังหวัดเข้าตรวจสภาพรถทุกคันภายในท่าอากาศยาน ซึ่งแบ่งเป็นรถของท่าอากาศยาน และรถของผู้ประกอบการที่นำมาใช้ภายในท่าอากาศยาน โดยการตรวจวัดควันดำไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หากรถคันใดที่มีค่าเกิน จะห้ามไม่ให้นำมาใช้ภายในบริเวณท่าอากาศยาน จนกว่าจะได้รับการแก้ไข


ขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ประกอบการรถเช่าให้ดับเครื่องยนต์ ขณะจอดรถบริเวณหน้าอาคารและบริเวณท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการลดแหล่งกำเนิดมลพิษและฝุ่นละอองในอากาศ ส่วนท่าอากาศยานที่มีการก่อสร้างให้ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่น โดยปฏิบัติตามกฎควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด รวมถึงในจังหวัดไหนที่มีค่าฝุ่นละอองเกินกว่ากำหนด ให้ดำเนินการฉีดพ่นละอองไอน้ำความดันสูงภายในบริเวณลานจอด (Air Side) และในพื้นที่ท่าอากาศยาน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดหมอกควันในอากาศและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ท่าอากาศยาน


ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยาน ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ให้เข้าใจและทราบถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อช่วยกันรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 ควบคู่ไปด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...