xs
xsm
sm
md
lg

“เทพไท”แนะรัฐออกเกณท์จัดหาวัคซีนโควิดให้ชัดเจน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ “เทพไท เสนพงศ์” เสนอให้รัฐบาล เร่งออกระเบียบการจัดหาและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ชัดเจน ป้องกัน ผู้บริหาร อปท.นำไปหาเสียงก่อนเลือกตั้ง

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กระแสความตื่นตัวเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เรื่องนี้มีการพูดถึงการผลิตวัคซีน เพื่อฉีดป้องกันเชื่อไวรัสโควืด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลก และประเทศไทยก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ขณะที่รัฐบาลเองก็ได้ออกมาให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า สามารถจัดซื้อวัคซีน เพื่อฉีดบริการให้กับประชาชนฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีกระแสการตื่นตัวกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่ง ทั้งผู้บริหารคนปัจจุบัน และผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งท้าชิง ได้แข่งกัน สร้างกระแสข่าวเพื่อจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเอง ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เพราะแต่ละแห่งมีความพร้อมในด้านงบประมาณที่แตกต่างกัน อันจะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำของประชาชนที่จะได้รับวัคซีนในพื้นที่ของแต่ละอปท.ด้วย

ดังนั้น รัฐบาลควรจะมีแนวทาง มาตรการ และระเบียบที่ชัดเจน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน เช่น องค์กรระดับเทศบาลสามารถจัดซื้อวัคซีนได้หรือไม่ จะใช้งบประมาณส่วนไหนในการจัดซื้อ จะมีวิธีการจัดซื้ออย่างไร รัฐบาลจะอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านใดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และเกิดการสร้างภาพเพื่อหวังผลคะแนนนิยมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง มากกว่าสุขภาพของประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...