xs
xsm
sm
md
lg

รมว.คลัง ชงครม.ตั้งทีมเร่งรัดเบิกงบลงทุนเมกะโปรเจ็ค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐมนตรีคลัง เสนอ ครม. ตั้งคณะกรรมการเร่งรัดเบิกงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เพื่อไม่ให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจชะงัก และกำชับกรมบัญชีกลาง ดูแลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ ให้รวดเร็วไม่ให้ขาดตอน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายผู้บริหารกรมบัญชีกลาง โดยนโยบายเร่งด่วน มี 5 เรื่อง คือ 1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยส่วนราชการต้องเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่ 95% และรัฐวิสาหกิจต้องเบิกจ่ายให้ได้ 100% โดยกระทรวงการคลังเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีการตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อติดตามโครงการขนาดใหญ่ให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณปี 2564 มีความล่าช้ามาแล้วประมาณครึ่งเดือน

2. ให้กรมบัญชีกลางตอบสนองนโยบายรัฐบาลในโครงการต่าง ๆ ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการชิมช้อปใช้ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง และโครงการช้อปดีมีคืน เป็นต้น

3. สวัสดิการผู้สูงอายุ และคนพิการ ห้ามเบิกจ่ายล่าช้าหรือขาดตอน การโอนเงินต้องเร็ว เพราะเป็นเงินที่ผู้สูงอายุและคนพิการควรจะได้ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีของกรมฯ ซึ่งมีข้อเสนอจากนักลงทุนต่างชาติให้มีการลดขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ (G2B) เพื่อให้มีความคล่องตัว และเพิ่มขีดความสามารถ ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจของธนาคารโลก

5. พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในโครงการที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ ซึ่งมีการเปลี่ยนมาใช้ระบบอาณัติสัญญาณ ขยายขอบเขตความเชี่ยวชาญโครงการก่อสร้างสนามบิน รวมทั้งโครงการท่าเรือ โดยเฉพาะโครงการลงทุนอีอีซี และการก่อสร้างอุโมงค์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง


กำลังโหลดความคิดเห็น