xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ มอบตู้ความดันลบให้ผู้ช่วยฑูตทหาร 4 ประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบตู้ความดันลบให้ผู้ช่วยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) แก่ผู้ช่วยทูตทหารอาเซียน ประจำประเทศไทย ณ ห้องภาณุรังษี ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี ผู้ช่วยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำประเทศไทย, พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการกองทัพไทย และ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ พร้อมบุคลกรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี


ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมได้สนับสนุนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้แก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine : ACMM) สำหรับโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการจัดทำตู้ความดันลบกรณีติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Mobile Isolation Room for COVID-19 Patient) ผ่านโครงการ Project-Based Programme เพื่อแจกจ่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสนใจ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน

โดยเบื้องต้น สามารถให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนได้จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


กำลังโหลดความคิดเห็น...