xs
xsm
sm
md
lg

"ธรรมนัส"ติดตามโครงการ Zoning by Agri - Map และแหล่งน้ำ นครพนม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ธรรมนัส" เดินสายอีสานไม่หยุด ล่าสุด ลุยติดตามโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri - Map)​และตรวจสถานการณ์น้ำ จ.นครพนม

วันนึ้ (11 ต.ค.2563)​ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ยังอยู่ระหว่าง ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเกษตรภาคอีสาน ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri - Map) พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และปัจจัยการผลิตแก่พี่น้องเกษตรกร ณ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม


โดย ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการช่วยเหลือ ส่งมอบความรู้แก่เกษตรกรเกษตรกร ให้ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของตลาด บนพื้นฐานของความสมัครใจของเกษตรกร และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ ยังได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 40 ราย 49 แปลง เนื้อที่ประมาณ 279-3-10 ไร่ และปัจจัยการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร ด้วย

ต่อจากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส ได้เดินทางไปตรวจดูโครงการสร้างฝายน้ำล้นวังไห เพื่อเร่งการดำเนินงานการสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงน้ำแล้ง ณ โครงการฝายน้ำล้นวังไห ม.9 บ้านหนองยอ ต.พระซอ จ.นครพนม


กำลังโหลดความคิดเห็น...