xs
xsm
sm
md
lg

กยศ.ขยายเวลามาตรการลดเบี้ยปรับ ถึง 31 มี.ค.64

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กยศ. ขยายเวลามาตรการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ 75-80% จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืม ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ยังกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ กยศ.จึงมีมติให้ขยายระยะเวลามาตรการลดเบี้ยปรับ หรือ ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้

ประกอบด้วย 1. มาตรการลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี ให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชี ได้ที่เว็บไซต์ กยศ. (www.studentloan.or.th) โดยผู้กู้ยืม ต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

2. ลดเบี้ยปรับ 75% สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดี มาชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) โดยติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการ กยศ. ย้ำด้วยว่า ขอให้ผู้กู้ยืม มาขอรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด เพื่อป้องกันการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดี และยังเป็นผู้ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องๆต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...