xs
xsm
sm
md
lg

พณ.หนุนกล้วยไม้ไทย ใช้ FTA ขยายตลาดต่างประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม สำรวจสถานการณ์การค้ากล้วยไม้ไทยช่วงวิกฤติโควิด แนะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี FTAช่วยขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศ ขณะที่ผู้ประกอบการ ประกาศพร้อมร่วมมือพาณิชย์ฟื้นส่งออก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมสวนกล้วยไม้ แอร์ออร์คิดส์ จ.นครปฐม เพื่อติดตามสถานการณ์การค้ากล้วยไม้และหารือกับผู้บริหารสวนกล้วยไม้ฯ พบว่า ช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ค่าขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศสูงขึ้น กระทบการส่งออกกล้วยไม้ของไทย จากเดิมที่บริษัทมุ่งจำหน่ายตลาดส่งออกเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70%แต่ปัจจุบันลดเหลือเพียง 20-30% ของยอดการผลิต จึงต้องหันมาทำตลาดในประเทศเป็นหลัก บริษัทจึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะการทำตลาดออนไลน์ และการให้บริการจัดส่งดอกไม้ถึงมือลูกค้า เพื่อสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยทำให้ต้นทุนการขนส่งถูกลงและมีความแน่นอนมากขึ้น

นางอรมน กล่าวว่า บริษัทสนใจที่จะฟื้นการส่งออก และพร้อมจะทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการขยายตลาดใหม่เพิ่ม โดยในส่วนของกรมฯ ได้มีโครงการ “เตรียมความพร้อมภาคเกษตรสินค้าไม้ดอกไม้ประดับไทย ใช้ประโยชน์จาก FTA" ซึ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดส่งออก โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยได้จัดทำรวม 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ส่งผลให้ประเทศคู่ FTA ของไทย 17 ประเทศ เช่น อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ,นิวซีแลนด์ ได้ยกเลิกเก็บภาษีนำเข้ากล้วยไม้ที่ส่งออกจากไทยแล้ว ยกเว้นอินเดียที่คงภาษีนำเข้าสินค้าดอกกล้วยไม้ที่ 60%

จากการสำรวจศักยภาพ พบว่า ดอกกล้วยไม้ไท เป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ โดยเฉพาะดอกกล้วยไม้สกุลหวายเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน จีน และญี่ปุ่น ที่ไทยมีความตกลง FTA แล้ว ทำให้สินค้ามีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งในประเทศที่ไม่มีความตกลง FTAซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะช่วยสนับสนุนการขยายตลาดและจับคู่ธุรกิจได้

ทั้งนี้ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค. – ก.ค.) ไทย ส่งออกกล้วยไม้ มูลค่า 30.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกดอกกล้วยไม้ มูลค่า 24.7 ล้านดอลลาร์ฯ และต้นกล้วยไม้ มูลค่า 5.6 ล้านดอลลาร์ฯ

ไทย ส่งออกไปตลาดคู่เอฟทีเอ มูลค่า 18.6 ล้านดอลลาร์ฯ คิดเป็นสัดส่วน 61% ของการส่งออกกล้วยไม้ทั้งหมด , ตลาดคู่เอฟทีเอที่การส่งออกขยายตัว คือ เมียนมา และสปป.ลาว

ในปี 2562 ไทย ส่งออกกล้วยไม้ มีมูลค่า 85.5 ล้านดอลลาร์ฯ โดยแบ่งสัดส่วนเป็นดอกกล้วยไม้ 81.6% และต้นกล้วยไม้ 18.4% โดยมีตลาดส่งออกหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ส่วนแบ่งตลาด 21%,ญี่ปุ่น 20.8% ,อาเซียน 15.8% ,จีน 7.2% และเนเธอร์แลนด์ 5% ขณะที่เวียดนาม เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 1 ในอาเซียน
กำลังโหลดความคิดเห็น...