xs
xsm
sm
md
lg

ทล.สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงส.ค.63 ลดลง 18%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวง(ทล.) สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนส.ค. 63 อุบัติเหตุลดลง 18% สาเหตุหลัก จากการขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด 

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนสิงหาคม 2563 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,101 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 202 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 898 คน

จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,654 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 18% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2% บาดเจ็บลดลง 18% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 16%

สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 73% (807 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 7% (80 ครั้ง) หลับใน 5% (51 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 3% (38 ครั้ง)

อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 66% (728 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 12% (129 ครั้ง) และจุดเปิดเกาะกลางถนน 7% (72 ครั้ง)

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 42% (693 คัน) รถยนต์นั่ง 24% (390 คัน) และรถจักรยายนต์ 13% (216 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 24% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21% และภาคใต้ 13%

ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 ถนนศรีนครินทร์ – บางปะกง จำนวน 37 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานครเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ 

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย 

หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง 
กำลังโหลดความคิดเห็น...