xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด ธปท.ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนง.และ กนส..

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณิศ แสงสุพรรณ
บอร์ด ธปท.ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนง.และ กนส. มีผล 1 พ.ย. 63


นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้แก่ นายคณิศ แสงสุพรรณ ,นายรพี สุจริตกุล ,นายสมชัย จิตสุชน ,นายสุภัค ศิวะรักษ์

ส่วน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ได้แก่ นางกรรณิการ์ งามโสภี ,นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์,นายพรชัย ชุนหจินดา ,นางสาวภาวนา เนียมลอย และ นายอายุสม์ กฤษณามระ

กรรมการใหม่ จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

รพี  สุจริตกุล

สมชัย  จิตสุชน

สุภัค  ศิวะรักษ์
กำลังโหลดความคิดเห็น...