xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯย้ำปรับแผนแม่บท รับมือวิกฤตและชีวิตวิถีใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ ปาฐกถาพิเศษ “ชีวิตวิถีใหม่ประเทศไทยหลังโควิด” ขอทุกคนปรับตัวรับความท้าทายในอนาคต ย้ำจำเป็นต้องปรับแผนแม่บท รับมือวิกฤตและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยลุกขึ้นได้เร็วที่สุด


ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี 2563 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เรื่องชีวิตวิถีใหม่ประเทศไทยหลังโควิด โดยนายกฯกล่าวช่วงหนึ่งว่า ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่า เรากำลังเผชิญความท้าทายของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับคนทั่วโลก ในด้านการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง รัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว แม้ว่าจะดีขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังคงดำเนินการต่อไป ซึ่งทุกคนต้องปรับตัวและเตรียมรองรับการเผชิญกับความเสี่ยงดังกล่าว โดยเฉพาะในสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ต้องลดความเสี่ยงในเรื่องที่ไม่จำเป็นออกไป


การประชุมในครั้งนี้ สำคัญ เนื่องจากเป็นความเป็นความตายของคนในประเทศจึงต้องดำเนินการตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ให้ได้เร็วที่สุดภายใต้แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ หากทุกคนมุ่งหวังให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ปรับอันดับเป็นประเทศที่พัฒนา เกิดความปรองดองสมานฉันท์ มีความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นก้าวย่างแรกที่สำคัญในการพัฒนาต่อไป ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า จุดแข็งของคนไทย คือ ความซื่อสัตย์ ความรัก ความสามัคคี ซึ่งต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นไป


ส่วนตัวมองว่า สถานการณ์โควิด-19 ไม่น่าจะจบได้ง่ายเพราะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากหลายประเทศ แม้ว่าตัวเลขอันดับประเทศในการติดโควิด-19 ของไทยจะเพิ่มขึ้นแต่ก็วางใจไม่ได้ รัฐบาลได้ดำเนินแผนงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการช่วยเหลือประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งทุกอย่างที่ดำเนินการมาแล้วจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2563 แต่จะต้องส่งแผนงานให้ดำเนินการต่อในปี 2564 โดยใช้งบประมาณปี 2564 เพื่อให้ทุกอย่างฟื้นฟูขึ้น


ดังนั้น ได้มีการการปรับแผนแม่บทรับมือวิกฤตและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยลุกขึ้นได้เร็วที่สุด คือ การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ ทั้งส่งเสริมการจ้างงาน กระจายความเจริญไปยังเมืองรอง การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริม และฟื้นฟูการพัฒนาประเทศ


นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ว่า รัฐบาลไม่อยากจะกู้เงินเพิ่ม แต่วิกฤติเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้น สถานการณ์โลกเปลี่ยนไป การเงินการคลังก็เปลี่ยนไป ได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งหมด จึงจำเป็นต้องปรับตัวทั้งภาคธุรกิจหรือแม้กระทั่งการบริหารราชการของรัฐบาลภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เคยกล่าวไปก่อนหน้านี้คือการรวมไทยสร้างชาติเพื่อให้ลงมือปฏิบัติด้วยกันไม่เห็นเป็นรูปธรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น...