xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีออลล์ ใช้"7 Innovation Awards" ส่งเสริมSMEไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ซีพี ออลล์ จับมือ 10 หน่วยงานแถวหน้าของไทย ส่งเสริมSMEs และผู้ประกอบการหน้าใหม่ไฟแรงที่เปี่ยมไปด้วยไอเดีย ช่วยขับเคลื่อนประเทศ ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจในยุคโควิด-19 ผ่านงาน“Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2020” ผลักดันสินค้านวัตกรรมคุณภาพสู่เวทีระดับประเทศ พร้อมมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2020”  ให้สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี ที่มีผลงานสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยมในแต่ละสาขา

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์และเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ซีพี ออลล์ จับมือ 10 หน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) , สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัด“Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2020” และกิจกรรมประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” เป็นปีที่ 7  โดยมี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานมอบรางวัล

นายก่อศักดิ์ กล่าวว่า ต้องการเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจากบริษัทเอสเอ็มอีหรือสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพโดดเด่น สามารถต่อยอดให้เป็นสินค้านวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับประเทศหรือระดับโลกได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ทดสอบสิ่งใหม่ ๆ กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ ตอกย้ำแนวคิดการผลักดันผู้ประกอบการ “ให้นวัตกรรมเป็นพลังเปลี่ยนโลก”

สำหรับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” ประจำปีนี้ มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดรวม 152 ผลงาน และ มีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัล จำนวน 39 ผลงาน

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ หรือ ด้านกระบวนการ จำนวน 24 ผลงาน และ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน15 ผลงาน

โดยผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านสังคม รางวัลชนะเลิศ มี 2 รางวัล ได้แก่
1. ปทุมรักษา กระบวนการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. Perma นวัตกรรมเส้นใยผ้า จาก บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
1. อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่
1. Credit OK Scoring Platform จาก บริษัท คอลเลคทีฟ วิสดอม จำกัด
2. Grinny ขนมไส้ทะลัก จาก บริษัท เติมเนเจอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

ส่วนผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1. UNC CALCIUM จาก บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่
1.  Sesamilk จาก บริษัท เซซามิลค์ ฟู้ดส์ จำกัด
2.  เจลสมุนไพรขาวละออรักษาแผลในปาก จาก บริษัท  ขาวละออเภสัช  จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ 
1.แหนมตุ้มจิ๋วสุทธิลักษณ์ จาก บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
2. NASKET Smart Display for Service จาก บริษัท นาสเกต รีเทล จำกัด

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายหลากหลาย ทั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ,ช่องทาง ออลล์ ออนไลน์ ในแอปพลิเคชั่น 7- Eleven ,ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง และบริษัทในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขยายศักยภาพการแข่งขันของสินค้านวัตกรรมในประเทศ

นอกจากนี้ ยังสะท้อนนโยบายของ ซีพี ออลล์ ที่มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลงานสินค้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันทั้งภายในและระหว่างองค์กร ในการคิดค้นสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไป

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

ปทุมรักษา กระบวนการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม จาก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

Perma นวัตกรรมเส้นใยผ้า จาก บริษัท เพอร์มาคอร์ปอเรชั่น

UNC CALCIUM จาก บริษัท ยู้ ฟิชบอล
กำลังโหลดความคิดเห็น...