xs
xsm
sm
md
lg

"ไอลอว์"บุกสภายื่น 7 หมื่นชื่อแก้รธน.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ไอลอร์” นำเครือข่ายภาคประชาชน ยื่นหนังสือถึงประธานสภาฯ กว่า 7 หมื่นรายชื่อ เพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย

ที่รัฐสภา นายจอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการ โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ (IlaW) พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนหลายกลุ่ม ในนามตัวแทนคณะผู้ริเริ่ม ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำรายชื่อประชาชนที่รวบรวมได้ 70,276 รายชื่อ เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ให้สภาตรวจสอบในวันที่ 22 ก.ย.นี้ โดยนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ เป็นตัวแทนรับหนังสือ


นายจอน กล่าวว่า ไอลอว์ใช้เวลา 1 เดือน ได้รายชื่อประชาชน 7 หมื่นกว่ารายชื่อ คาดว่าหากรออีก 1 เดือน รายชื่อประชาชนจะเกิน 1 แสนรายชื่อ แสดงให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ ที่ต้องการเห็นรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย และร่างโดยประชาชนเอง ในฐานะผู้ริเริ่มการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฯฉบับประชาชน ขอเรียกร้องว่าขณะนี้พรรคการเมืองต่างๆกำลังเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของแต่ละพรรคเพื่อให้สภาพิจารณา จึงขอเรียกร้องว่าร่างของประชาชนจะต้องได้รับการพิจารณาพร้อมกับร่างของพรรคการเมืองด้วย หากละเลยจะถือว่าไม่ถูกต้อง


ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า ตามสิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 ต้องรวบรวมรายชื่อให้ได้ 5 หมื่นรายชื่อ เมื่อประธานสภาฯรับหนังสือของผู้ริเริ่มจะต้องตรวจสอบตามมาตรา 255 ว่าเนื้อหาที่ขอแก้ไขเป็นการ เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐ จะกระทำมิได้ แต่หากไม่ขัดมาตรา 255 สภาก็จะส่งเรื่องให้ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายไปรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 256 ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...