xs
xsm
sm
md
lg

พลังงานสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปชุมชน กระตุ้นฐานราก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงพลังงาน นำร่องติดตรา"ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน" 4 ผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน เพื่อเพิ่มยอดขาย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ใช้งบกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้เสร็จภายในเดือนนี้ เน้นจ้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน


นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิด “ตลาดนัดพลังงานร่วมใจ” ภายใต้โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพการแปรรูป "ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดการใช้พลังงาน" โดยนำสินค้าที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาจำหน่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นำร่อง 4 ผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน คือ กล้วยตาก,ข้าวแตน,ข้าวฮาง,กะปิ ที่กระจายทั่วประเทศกว่า 200 ชุมชน ติดตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” เพื่อโปรโมตสินค้า และดึง บมจ.ปตท. มาร่วมจำหน่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนต่างๆ ให้ดีขึ้น ตามเป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 -2580 ในด้านเศรษฐกิจฐานราก

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน ที่ผ่านเกณฑ์รับรองและได้รับตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” นอกจากชุมชน จะได้เห็นความสำคัญของการจัดการพลังงานในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้ว ยังเป็นการลดตันทุนการผลิต กระตุ้นยอดจำหน่ายสินค้า และทำให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนที่มีคุณภาพ

ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวด้วยว่า อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์ใช้งบกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เน้นจ้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยใช้งบประมาณ 10,000 ล้านบาท คาดว่า หลักเกณฑ์จะเสร็จเดือนกันยายนนี้ จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. พิจารณา คาดว่า จะเริ่มโครงการได้ในเดือนมกราคม 2564 ซึ่งจะเป็นปี ที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน เน้นจ้างงาน รวมทั้งจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

นายกุลิศ ในฐานะประธานคณะกรรมการปิโตรเลียม กล่าวว่า ขณะนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กำลังประสาน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต ในฐานะผู้ได้รับสัมปทานแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณในปัจจุบัน เพื่อให้ บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ ในกลุ่มบมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ผู้ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณรายใหม่ สามารถเข้าพื้นที่ติดตั้งแท่นผลิตในแหล่งเอราวัณได้ตามแผน เพื่อให้สามารถผลิตปิโตรเลียมได้ต่อเนื่อง ในช่วงเปลี่ยนถ่ายผู้ดำเนินการ คาดว่า จะเข้าพื้นที่ได้ภายในปีนี้ ขณะที่สัมปทานเดิมจะสิ้นสุดปี 2565-2566

หากการส่งมอบล่าช้า ทางกระทรวงพลังงาน ได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว เพื่อให้มีความมั่นคงด้านพลังงาน , มีก๊าซธรรมชาติไว้ใช้ โดยไม่กระทบต่อการผลิตไฟฟ้า และไม่กระทบอุตสาหกรรมอื่น ๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น...