xs
xsm
sm
md
lg

สนง.สลากฯ แชมป์นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด ส.ค.63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 182,288 ล้านบาท มั่นใจทั้งปีได้ตามเป้า 188,800 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า เดือนสิงหาคม 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการ ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50 % (กิจการฯ) จำนวน 11,512 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) }สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 11 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563) จำนวน 182,288 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 10,645 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97 % ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 คือ
1 . สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล           42,521  ล้านบาท
2.  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)             29,198  ล้านบาท
3.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    28,619  ล้านบาท
4.  ธนาคารออมสิน       18,000 ล้านบาท
5.  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท
6.  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)   8,890  ล้านบาท
7.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค         6,715  ล้านบาท
8.  การท่าเรือแห่งประเทศไทย  6,230  ล้านบาท
9.   ธนาคารอาคารสงเคราะห์    5,922  ล้านบาท
10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    5,660     ล้านบาท
11. อื่นๆ    20,033   ล้านบาท
รวม         182,288   ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...