xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.ชี้เปลี่ยนรมว.คลัง ไม่กระทบเชื่อมั่น นลท.ต่างชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ ระบุ นักลงทุนต่างชาติ ไม่กังวลปัจจัยการเมืองไทย แต่จะให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจ และทิศทางเศรษฐกิจไทยมากกว่า มั่นใจแม้จะยังไม่มีรัฐมนตรีคลังคนใหม่ แต่นโยบายต่างๆ ยังขับเคลื่อนได้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงความเห็นกรณีนายปรีดี ดาวฉาย ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่า ไม่กระทบภาพรวมเศรษฐกิจ และการลงทุนในระยะยาว สะท้อนจากท่าทีนักลงทุนต่างชาติ ในงาน “Thailand Focus 2020” ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า นักลงทุน ให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจ และทิศทางเศรษฐกิจไทย แต่ไม่เน้นปัจจัยการเมือง อีกทั้งแม้จะขาดตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง แต่ยังมีทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ยังขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ จึงไม่น่ากังวล

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ยังสรุปผลจัดงาน “Thailand Focus 2020  Resiliency to Move Forward “ รูปแบบ virtual conference ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม2563 นักลงทุนต่างชาติที่เข้าร่วมการประชุมกับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นหลัก คือ ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย ,การปรับตัวของบริษัทจดทะเบียน และแผนการปรับตัวในระยะถัดไปของธุรกิจ โดยเฉพาะช่วง 4 เดือนที่เหลือไปจนถึงปี 2564

นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติ ให้ความสำคัญกับมาตรการและนโยบายของภาครัฐที่จะให้ความสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น นโยบายด้านการท่องเที่ยว นโยบายการกักตัวของรัฐไทยและผลกระทบต่อการท่องเที่ยว นโยบายการท่องเที่ยวผ่านภูเก็ตโมเดล และแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือไปจนถึงปี 2564

ส่วนประเด็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของบริษัทต่างๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ (New Normal) เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ การปล่อยสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัล (Digital Lending) อินชัวร์เทค ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เป็นอีกมุมหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเช่นเดียวกัน

ทางด้านความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ด้วย บจ.ไทย มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศสูงถึง 47% ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการกระจายความเสี่ยงพอร์ตรายได้ของบริษัทเป็นปกติ นอกจากนี้ เนื่องจากการลงทุนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวยังมีการเติบโต ดังนั้น เชื่อว่าการกระจายพอร์ตในลักษณะนี้ยังเป็นประโยชน์มากกว่าผลเสียต่อบริษัท
กำลังโหลดความคิดเห็น...