xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.ศึกษาแก้รธน.เสียงแตกปมปิดสวิตช์ ส.ว.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พีระพันธุ์”ยอมรับ กมธ. ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรธน.ปี 2560 ยังมีความเห็นแตกต่างกันประเด็นข้อเสนอ ปิดสวิตช์ ส.ว.

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการ หรือ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เปิดเผยว่า ในการประชุมวันนี้ จะมีการตรวจสอบรับรองรายงานที่คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้วก่อนจะเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม นี้

ทั้งนี้ ในรายงานจะมีข้อดี ข้อเสีย ในแต่ละด้าน รวมถึงวิธีการเสนอความคิดเห็นแง่มุมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ โดยไม่ได้เน้นเรื่องการเมือง การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว เพราะเนื้อหาสาระและหัวใจของรัฐธรรมนูญคือสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง ให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของ ทั้งเรื่องที่ดินทำกิน เรื่องการกำกับดูแลกฎหมาย ความมั่นคง และสาธารณประโยชน์


อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า กรรมาธิการฯ มีความเห็นในกรณีที่หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าให้ปรับอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ในมาตรา 272 โดยเฉพาะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยมีความเห็นทั้งด้านที่เหมาะสม ไม่เหมาะสม และมีเหตุผลที่จะระบุชัดว่ามีการดำเนินการศึกษาอย่างไร เพื่อจะได้นำไปพิจารณาอีกครั้ง แต่จะไม่ระบุว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะหน้าที่ของกรรมาธิการฯ เป็นการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ และมีความคิดเห็นแยกเป็นสองแบบคือ เสียงข้างมาก และเสียงข้างน้อย แต่ไม่มีการลงมติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเคารพซึ่งกันและกัน จึงใส่ความเห็นทั้งสองฝ่ายลงไป ซึ่งผู้ที่จะนำรายงานนี้ไปศึกษาต่อไปอาจเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยก็ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักการและเหตุผลดีกว่า เพราะทั้งหมดเป็นเรื่องทางวิชาการ

อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบจะส่งไปให้รัฐบาล และโดยหลักการรัฐบาลจะนำหลักการนี้ไปศึกษา แต่อยู่ที่ผู้มีอำนาจที่มาทำหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับความสำคัญของรายงานนี้หรือไม่ โดยไม่มีบทบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม
กำลังโหลดความคิดเห็น...