xs
xsm
sm
md
lg

“เทพไท" ดันสภาฯแก้พ.ร.บ.ยาเสพติด ปลดล็อก"กระท่อม"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“เทพไท”ยื่นญัตติร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ต่อประธานผู้แทนราษฎร พร้อมเสนอ 4 แนวทางปลดล็อกพืชกระท่อม

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวเรื่อง การยื่นญัตติ ร่างพระราชบัญัตติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่...) พ.ศ. ... ต่อประธานผู้แทนราษฎร(นายชวน หลีกภัย) ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการฯเป็นผู้รับแทน โดยนายเทพไท กล่าวว่า จากการลงพื้นที่จัดตั้งเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่8อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่อำเภอปากพนัง,หัวไทรเชียรใหญ่,ชะอวด,ร่อนพิบูลย์,จุฬาภรณ์,เฉลิมพระเกียรติ และพระพรหม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนบริโภคพืชกระท่อมเป็นจำนวนมาก จึงได้นำความเห็นของประชาชนจากเวทีประชาพิจารณ์มาประกอบเป็นข้อมูลในร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่....)พ.ศ. ....ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมีสารสำคัญดังนี้คือ

1.อนุญาตให้ปลูกพืชกระท่อมได้1ต้นต่อ1ครัวเรือน แต่ความเห็นจากเวทีประชาพิจารณ์ เสนอครัวเรือนปลูกพืชกระท่อมได้ครัวเรือนละ 2-3 ต้น
2.การปลุกพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และขออนุญาตต่อคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด(ปปส.)
3.การแปรรูปเพื่อกระท่อมในรูปแบบต่างๆเช่น ชนิดแคปซูล เป็นยาแก้โรคเบาหวาน ยาลดความดัน ยาแก้ไอ ยาลดความอ้วน หรือการแปรรูปเป็นชากระท่อม ต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)
4.การแปรรูปชนิดรูปเป็นน้ำต้มใบกระท่อม 4 คูณ 100 ที่มีสารเสพติดเป็นส่วนผสม ยังเป็นตามกฏหมาย ซึ่งจะต้องมีข้อกำหนด หรือออกเป็นประกาศกระทรวง เพื่อใช้ในการควบคุมต่อไป

ทั้งนี้ เบื้องต้น ขอเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่...)พ.ศ. ...ก่อน ในโอกาสต่อไปจะเสนอเป็นพระราชบัญญัติพืชกระท่อมโดยเฉพาะ เหมือนกับพระราชบัญญัติยางพารา หรือพระราชบัญญัติอ้อย เพราะพืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในอนาคต สามารถแปรรูปเป็นสินค้าส่งออก เพื่อนำเงินรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก


กำลังโหลดความคิดเห็น...