xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม”ยัน ไม่ยึดคืนใบขับขี่ตลอดชีพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐมนตรีคมนาคม ยืนยัน ไม่มีนโยบายเรียกคืนใบขับขี่ตลอดชีพ เพียงแต่จะเปลี่ยนใบขับขี่แบบกระดาษ ให้เป็นใบขับขี่แบบดิจิทัล และมีแนวคิด จะตัดแต้มคนขับรถผิดกฎจราจร หากถูกตัดแต้มครบตามที่กำหนด อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่า กรมการขนส่งทางบก ไม่มีนโยบายเรียกคืนใบขับขี่ตลอดชีพ แต่มีนโยบายจะเปลี่ยนใบขับขี่แบบกระดาษ เป็นใบขับขี่แบบดิจิทัล
และมองเรื่องของอายุผู้ที่ถือใบขับขี่ ไม่ใช่ประเด็นหลัก เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ โดยไม่จำกัดอายุ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการตัดคะแนนคนขับรถผิดกฎจราจร โดยนำระเบียบของประเทศที่มีความปลอดภัยในโลกนี้ มาประกอบการพิจารณา เช่น หากตัดครบตามที่กำหนดแล้ว อาจจะพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นเปิดโอกาสให้มาสอบทำใบอนุญาตใหม่ได้ แต่หากกระทำผิดซ้ำ จนถูกตัดแต้มครบตามที่กำหนดอีก อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไม่สามารถขับรถได้อีกต่อไป คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในปีนี้

หากพิจารณาข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก เกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า 70% เกิดจากความพร้อมของคน เช่น ดื่มสุรา , อ่อนเพลีย, ไม่พร้อมในการขับรถ อีก 17% เป็นความพร้อมของยานพาหนะ และอีก 13 % เป็นเรื่องการตัดหน้ากระชั้นชิด สะท้อนให้เห็นว่า เรื่องของอายุผู้ที่ถือใบขับขี่ ไม่ใช่ประเด็นหลัก

ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) กล่าวว่า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) เสนอทางออกใบขับขี่ตลอดชีพ โดยแนะนำให้ใช้ต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น หากผู้สูงอายุถือใบขับขี่และไม่มีความพร้อมในการขับรถบนท้องถนนรวมทั้งไม่มีความจำเป็น ในการขับรถแล้ว สามารถนำใบขับขี่มาคืนภาครัฐได้ ซึ่ง ขบ. จะนำไปประกอบการพิจารณาร่วมกับคณะทำงาน โดยมีแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และ ขบ. เพื่อหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ ในโอกาสที่ปีนี้(63) ขบ. ครบรอบ 79 ปี ได้เปิดโครงการระบบตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) และ "DLT Vehicle Tax" แอปพลิเคชันชำระภาษีรถผ่านมือถือ "เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเสียภาษีรถ แบบ New Normal : New Experience for DLT Vehicle Tax" โดยโหลดแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ใส่เลขบัตรประชาชนเจ้าของรถ ,เลขทะเบียนรถ ระบบจะคำนวณอัตราภาษี สามารถชำระภาษีผ่านมือถือได้ โดยมีสิทธิ์เลือกที่จะพริ้นท์เครื่องหมายการเสียภาษีออกจากตู้ได้ หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่บ้าน ไม่เกิน 3 วัน มีค่าจัดส่ง 32 บาท

เริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 20 ส.ค.63 โดยกำหนดต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน และไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ

นายจิรุตม์ กล่าวด้วยว่า ขบ. พยายามนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก โดยภายในสิ้นปี 2563 จะเชื่อมข้อมูลกับ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) 2,500 แห่งทั่วประเทศ และจะขยายการชำระภาษีผ่านตู้ Kiosk และแอปพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax โดยเมื่อตรวจสภาพรถผ่านแล้ว ตรอ.จะส่งข้อมูลเชื่อมเข้าระบบ สามารถใช้ในการชำระภาษีผ่าน Kiosk และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ได้เช่นกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...