xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคมสรุปสถานการณ์การเดินทางวันหยุด 24 - 25 ก.ค.จัดรถได้เพียงพอ ไม่มีตกค้าง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงคมนาคม รายงานสถานการณ์ผลการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2563 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
(ข้อมูลสะสม 24 -25 กรกฎาคม 2563) สามารถจัดบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยมีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 4.14 ล้านคน สูงกว่าประมาณการ 3.47% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออก กรุงเทพฯ 5.7 ล้านคัน ในขณะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม จำนวน 150 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 22 คน บาดเจ็บ 104 คน สาเหตุหลักของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2563 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 (ข้อมูลสะสม 24 -25 กรกฎาคม 2563) พบว่า มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 4,143,231 คน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการ 3.47% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ จำนวน 5,783,709 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 10.25% โดยพบว่าส่วนใหญ่ เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 5,384,334 คัน

ส่วนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2563 พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 150 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 22 คน บาดเจ็บ 104 คน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 75.33%

สาเหตุสำคัญเกิดจากการ ขับรถเร็วเกินกำหนด โดยเกิดที่กรุงเทพฯ มากที่สุดจำนวน 12 ครั้ง

สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง จำนวน 38 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 13 คน โดยเกิดที่จังหวัดลำพูน มากที่สุดจำนวน 4 ครั้ง

ทั้งนี้ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ ในบริการขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ

สำหรับการเตรียมความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ในวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2563 สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยพบว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการเดินทางด้วยรถ บขส. ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ในการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 121 แห่ง จำนวน 23,285 คัน พบข้อบกพร่อง 28 คัน ได้สั่งให้แก้ไข 27 คัน และเปลี่ยนรถ 1 คัน ส่วนความพร้อมของท่าเรือ/แพ พบมีเรือโดยสารไม่พร้อมใช้งานโดยสั่งห้ามใช้ 1 ลำ

ส่วนการปฏิบัติงาน ของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่รถไฟ รถไฟฟ้า และผู้ประจำเรือไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดแต่อย่างใด

นายชัยวัฒน์ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การเดินทาง และดำเนินการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน

เน้นย้ำมาตรการด้านสาธารณะสุขในระบบรถโดยสารสาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

การเตรียมความพร้อมให้บริการจุดพักรถ ตั้งจุดบริการในสถานีและเส้นทางสำคัญ เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางตลอด 24 ชั่วโมง และมีจุดบริการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม บริการข้อมูลต่าง ๆ และบริการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนอะไหล่บางรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถประสานเจ้าหน้าที่ด้านการเดินทาง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและรับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร. 1584 ศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง โทร. 1586 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543 ศูนย์รัชดา ขสมก. โทร. 1348 และศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ รฟท. โทร. 1690


กำลังโหลดความคิดเห็น...