xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯขอทุกฝ่ายร่วมขับเคลื่อนประเทศ "new normal"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกรัฐมนตรี ขอคนไทยช่วยผลักดันประเทศ สู่วิถีชีวิตแบบใหม่ "new normal" พร้อมกระตุ้นทุกฝ่าย เตรียมรองรับสังคมผู้สูงวัยที่กำลังขยายมากขึ้น

ที่กระทรวงการต่างประเทศ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเป็นประธานในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงข่าวถึงผลการประชุม ว่า มีหลายเรื่องที่เราต้องแก้ไข และจะต้องเดินหน้าไปสู่วิถีชึวิตแบบใหม่ หรือ New Normal โดยในที่ประชุมมีมติ คือ การจะขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศอย่างไรในอนาคตให้ทันโลกยุคหลังโควิด-19 ซึ่งสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคน ซึ่งตนได้ให้หลักการไปแล้วว่าใช้รูปแบบไทยสร้างชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสาธารณสุข สุขภาพ ส่วนตัวรู้ว่าถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง ตนไม่ก้าวล่วงใคร ไม่อยากให้เกิดปัญหา แต่รัฐบาลพยามจะแก้ปัญหาให้เรียบร้อย


ส่วนแผนความมั่นคงของไทยด้านสาธารณสุข ท่องเที่ยวภายในประเทศ เปรียบเหมือนการขายของดี ประเทศไทยมีหลายอย่างที่เป็นอัตลักษณ์ ทั้งอาหารการกิน ที่อยู่อาศัย รวมถึงโรงแรม และสถานที่รักษาพยาบาล เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจถึงข้อมูลของประเทศไทย เราจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยฟื้นฟูธุรกิจของไทย ตนจึงพยายามผ่อนคาย และหามาตรการมารองรับ ต้องไปให้ถูกทางอย่างระมัดระวัง งานแบบนี้ไม่มีทางลัด ไม่ง่าย และไม่ได้ยากจนเกินไป ทุกคนต้องร่วมมือ สิ่งที่ทำต่างต้องตอบแทนซึ่งกันและกัน เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว นักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมทำธุรกิจในประเทศ ต้องดึงให้พวกเขาสนใจในการที่จะวางแผนธุรกิจในประเทศไทย และสิ่งสำคัญต้องทำให้ดีที่สุด

อีกทั้งตอนนี้ เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนตลอดเวลา สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องปรับระเบียบกฎหมายที่จำเป็น และเร่งด่วน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักลงทุน สูงสุด ทำอย่างไรให้ทุกคนทำตามกติกา แต่ส่วนตัวยืนยันว่าจะต้องโปร่งใสและต้องได้ประโยชน์ทั้งประชาชนและประเทศชาติ ทั้งภาคทวิภาคี และพหุภาคี


นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในประเทศ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุวัย ว่า สภาพสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการเตรียมการพร้อมไปสู่อนาคต ถ้าหากมีผู้เกิดใหม่น้อยก็จะเกิดปัญหาการขาดแรงงาน และต้องดูแลผู้สูงวัย รัฐบาลจะต้องเน้นย้ำในทั้งคณะรัฐมนตรีและข้าราชการ จะต้องนำนโยบายนี้นำไปปรับเพื่อขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยในอนาคตด้วย ถ้าหากเราเตรียมการแต่ต้น เราจะสามารถเป็นผู้นำในอาเซ็บได้

ส่วนการทำงานของหน่วยราชการ นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำว่า ขอให้หน่อยงานของรัฐบาลปรับวิธีการนำเสนอ เพราะเรื่องอะไรที่ต้องใช้หลักการหรือใช้ความคิดมักจะไม่ได้รับความสนใจ ตนไม่ได้ว่าใคร อีกทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ เป็นความหวังของทุกคน ไม่ใช่แค่รัฐบาลกำหนดไว้เฉย ๆ แผนแม่บทจะมีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐมีงบประมาณฟื้นฟูไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน งบประมาณฯ มาจากรายได้ของประเทศ เงินฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นเงินกู้ที่ต้องใช้ถ้า เราต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำลังโหลดความคิดเห็น...